NAV Unge arbeidsledige

Prosjektet skal gi en deskriptiv analyse av unge arbeidssøkeres hendelsesforløp i forbindelse med det å «miste og finne en jobb».

Prosjektet skal gi svar på hva som skjer før, under og etter en slik hendelse, og omfanget av gjentagende hendelser med å «miste og finne en jobb». Prosjektet skal særlig belyse hvilken rolle dagpengestatus spiller i denne sammenhengen, og om det er systematiske sammenhenger mellom forhold før jobbtap og hendelser under arbeidsledighetsperioden som har betydning for overgang til ny jobb, utdanning, annen ytelse m.m.

Relevante faktorer i perioden før jobbtap er stillingstype (herunder midlertidig stilling), stillingsstørrelse, sluttårsak, utdanningsnivå og servicegruppe. Relevante faktorer i perioden med arbeidsledighet er varighet av dagpengeperiode for innvilgede søknader, og en utredelse av hva som skjer videre med de som får avslag på søknad. Relevante utfall etter at dagpengeperioden-/arbeidsledighets-perioden er over, er henholdsvis arbeid, utdanning, overgang til andre ytelser eller annet. Disse utfallene kan også forekomme i kombinasjon, og oppdragstaker vil vise omfanget av kombinasjonsutfall, som utdanning og arbeid.

Prosjektet benytter koblede registerdata fra NAVs Arena-system, AA-registeret og database for høyere utdanning. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...