English version
Einar Øverbye

Einar Øverbye

Fagområder

Emner

EU   Velferd   Sosialpolitikk   Trygd

Regioner

Sørlige Afrika   Asia   Australia   EU   Øst-Europa

Land

Danmark   Storbritannia   Norge   Sverige   USA

Samarbeidsrelasjoner

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS) Aalborg European Institute for Social Security (EISS) Leuven

Vitenskapelige publikasjoner

Øverbye, Einar (2019). Norske trygder i et europeisk og globalt perspektiv. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 4. s. 68-84. Gyldendal Akademisk.

Øverbye, Einar (2019). Fødsel og død. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 11. s. 229-245. Fagbokforlaget.

Øverbye, Einar (2018). Er selektivisme bedre enn universalisme i velferdspolitikken?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.

Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. Journal of Social Policy . Vol. 47.

Leibetseder, Bettina; Anttonen, Anneli; Øverbye, Einar; Pace, Charles; Vabo, Signy Irene (2017). The Horizontal "re-mix" in social care: trends and implications for service provision. Martinelli, Flavia; Anttonen, Anneli; Mätzke, Margitta (Red.). Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. 6. s. 134-154. Edward Elgar Publishing.

Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10852/64808

Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2467507

Elstad, Jon Ivar; Øverbye, Einar; Dahl, Espen (2015). Prospective register-based study of the impact of immigration on educational inequalities in mortality in Norway. 10 s. BMC Public Health . Vol. 15:364.
http://hdl.handle.net/10642/2576

Øverbye, Einar; Blekesaune, Morten (2013). The transition experience. Øverbye, Einar; Jensen, Per H (Red.). Down and out or free at last?. Chapter 6. s. 75-89. Logos Verlag Berlin.

Øverbye, Einar; Blekesaune, Morten (2013). Political integration. Øverbye, Einar; Jensen, Per H (Red.). Down and out or free at last?. Chapter 5. s. 67-74. Logos Verlag Berlin.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig