English version
Knut Halvorsen

Knut Halvorsen

Vitenskapelige publikasjoner

Halvorsen, Knut ; van der Wel, Kjetil A. (2018). Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 21.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-04-01

van der Wel, Kjetil A. ; Saltkjel, Therese ; Chen, Wen-Hao; Dahl, Espen ; Halvorsen, Knut (2018). European health inequality through the Great Recession: Social policy matters. Sociology of Health and Illness. Vol. 40.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.12723

Halvorsen, Knut ; Geirdal, Amy Østertun ; Tøge, Anne Grete (2017). A Critical Perspective on Child Care and Social Investment in Norway: Whats in Children’s Best Interest?. Midgley, James; Dahl, Espen; Wright, Amy Conley (Red.). Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. s. 177-195. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781785367830.00016

Halvorsen, Knut (2017). Sosiale problemer. ISBN: 978-82-450-2272-8. 330 s. Fagbokforlaget.

Saltkjel, Therese ; Ingelsrud, Mari Holm ; Dahl, Espen ; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part II: How are configurations of crisis and austerity related to changes in population health across Europe?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45.
https://doi.org/10.1177/1403494817707125

Dahl, Espen ; Saltkjel, Therese ; Ingelsrud, Mari Holm ; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part I. European countries' conformity to ideal types during the economic downturn. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45.
https://doi.org/10.1177/1403494817706632

Halvorsen, Knut (2016). Economic, Financial, and Political Crisis and Well-Being in the PIGS-Countries. Sage Open. Vol. October-December.
https://doi.org/10.1177/2158244016675198

Dahl, Espen ; Tøge, Anne Grete ; Heggebø, Kristian ; Elstad, Jon Ivar ; Berg, John Erik; Halvorsen, Knut (2015). Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise - hva forteller forskningen?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3045

van der Wel, Kjetil A. ; Halvorsen, Knut (2015). The bigger the worse? A comparative study of the welfare state and employment commitment. Work, Employment and Society. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/0950017014542499

Halvorsen, Knut (2014). Velferd - fra ide til politikk for et godt samfunn. ISBN: 978-82-02-44345-0. 340 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig