Norwegian version
Knut Halvorsen

Knut Halvorsen

Scientific publications

Halvorsen, Knut; van der Wel, Kjetil A. (2018). Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

van der Wel, Kjetil A.; Saltkjel, Therese; Chen, Wen-Hao; Dahl, Espen; Halvorsen, Knut (2018). European health inequality through the Great Recession: Social policy matters. Sociology of Health and Illness . Vol. 40.

Halvorsen, Knut (2017). Sosiale problemer. ISBN: 978-82-450-2272-8. 330 p.

Saltkjel, Therese; Ingelsrud, Mari Holm; Dahl, Espen; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part II: How are configurations of crisis and austerity related to changes in population health across Europe?. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.

Dahl, Espen; Saltkjel, Therese; Ingelsrud, Mari Holm; Halvorsen, Knut (2017). A fuzzy set approach to economic crisis, austerity and public health. Part I. European countries' conformity to ideal types during the economic downturn. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.

Halvorsen, Knut; Geirdal, Amy Østertun; Tøge, Anne Grete (2017). A Critical Perspective on Child Care and Social Investment in Norway: Whats in Children’s Best Interest?. Midgley, James; Dahl, Espen; Wright, Amy Conley (Ed.). Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. 10. p. 177-195. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Knut (2016). Economic, Financial, and Political Crisis and Well-Being in the PIGS-Countries. Sage Open . Vol. October-December.

Dahl, Espen; Tøge, Anne Grete; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar; Berg, John Erik; Halvorsen, Knut (2015). Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise - hva forteller forskningen?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3045

van der Wel, Kjetil A.; Halvorsen, Knut (2015). The bigger the worse? A comparative study of the welfare state and employment commitment. Work, Employment and Society . Vol. 29.

Halvorsen, Knut (2014). Velferd - fra ide til politikk for et godt samfunn. ISBN: 978-82-02-44345-0. 340 p. Cappelen Damm Akademisk.

Halvorsen, Knut (2012). Lønnsarbeidet - Vår tids sekulære religion. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Ed.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. 12. p. 188-198. Universitetsforlaget.

Halvorsen, Knut; Larsen, Hege; Lorentzen, Thomas; Oppedal, Mons Arild; Seim, Sissel (2011). Fattigdom og sosial eksklusjon blant barn. Oppsummerende konklusjoner, behov for forskning og videre tiltak. Seim, Sissel; Larsen, Hege (Ed.). Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. kapittel 7. p. 165-186.

Halvorsen, Knut (2011). Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10642/1114

Halvorsen, Knut (2010). Førtidspensjon : valget er ditt. ISBN: 978-82-15-01715-0. 190 p. Universitetsforlaget.

Halvorsen, Knut (2008). Veier inn og ut av ensomhet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 5.

Halvorsen, Knut; Ohren Naper, Sille; van der Wel, Kjetil A. (2008). Arbeidsmarginalisering og fattigdom blant langtidsmottakere av sosialhjelp i 1990 og 2005. Harsløf, Ivan; Seim, Sissel (Ed.). Fattigdommens dynamikk: Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Kapittel 4. p. 80-110. Universitetsforlaget.

Halvorsen, Knut; Stjernø, Steinar (2008). Work Oil and Welfare. The Welfare State in Norway. ISBN: 978-82-15-01243-8. 183 p. Universitetsforlaget.

Halvorsen, Knut (2007). Velferdsmeldingen: En ytterligere skjerping av arbeidslinjen. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 10.

Halvorsen, Knut (2007). Legitimacy of Welfare States in Transitions from Homogeneity to Multiculturality: A matter of Trust. Mau, Steffen; Veghte, Benjamin (Ed.). Social Justice, Legitimacy and the Welfare State. Kapittel. Ashgate.

Halvorsen, Knut (2005). Holdninger til arbeidsledige dagpengemottakere i Skandinavia. Søkelys på arbeidsmarkedet . Vol. 22.

Halvorsen, Knut (2005). Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid. ISBN: 82-05-35198-8. 220 p. Gyldendal Akademisk.

Rønning, Rolf; Halvorsen, Knut (1996). Hvorfor blir - og forblir - folk sosialhjelpmottakere?. Mestring av marginalitet. faglig_bok_institusjon. p. 19-47. Cappelen Damm Akademisk.

Solheim, Liv Johanne; Halvorsen, Knut (1996). Sosialhjelp og vern av sjølrespekten. Mestring av marginalitet : å leve og overleve som sosialkli ent. faglig_bok_institusjon. p. 126-155. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete