Norwegian version
Steinar Stjernø

Steinar Stjernø

Fields of study

Subject areas

Ideology   Social Politics   Comparison   History of ideas   Work approach

Countries

Italy

Scientific publications

Hatland, Aksel; Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 14. p. 175-185. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar; Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 27. p. 302-315. Gyldendal Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2758614

Stjernø, Steinar (2020). Et åpent arbeidsmarked i en mer internasjonalisert verden. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 24. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). "Fleksibilitet" mot trygghet. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 18. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Økonomiske forskjeller og fattigdom i "verdens rikeste land". Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 17. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Sosialhjelpen - fra lov om sosial omsorg til lov om sosiale tjenester. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 13. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Arbeiderpartiets regjeringer og arbeidsløsheten. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 7 Forsiktig borgerlig sysselsettings- og arbeidslivspolitikk. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 7. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 2 Motkonjunkturpolitikk og arbeidslivsreformer. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 2 Motkonjunkturpolitikk og arbeidslivsreformer. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 33. p. 372-387. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 1. p. 27-55. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Innledning. p. 20-26. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. ISBN: 9788205498693. 440 p. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2018). Bevegelse i motvind:fagbevegelsen i Italia. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Ed.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. 4. p. 91-108. Novus Forlag.

Stjernø, Steinar (2018). Solidaritetstanken i Europa. Fronesis .

Stjernø, Steinar (2017). Social investment as a means of integrating immigrants in Europe. Midgley, James; Dahl, Espen; Wright, Amy Conley (Ed.). Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. 11. p. 196-215. Edward Elgar Publishing.

Stjernø, Steinar (2016). Sosialdemokratiet og solidariteten - fra Marx til Støre. Vardøger . Vol. 36.

Stjernø, Steinar (2015). Solidarity Beyond Europe. ISBN: 978-1-47250-795-2. 15 p. Bloomsbury Academic.

Stjernø, Steinar (2015). Svekket den økonomiske krisa i Europa tilliten til de politiske institusjonene og det parlamentariske demokratiet?. Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar; Bernt, Jan Fridthjof (Ed.). Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Kapittel. p. 182-200. Pax Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2851

Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar; Bernt, Jan Fridthjof (2015). Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. ISBN: 9788253037905. 405 p. Pax Forlag.

Jessen, Jorunn Theresia; Stjernø, Steinar; Johannessen, Asbjørn (2014). '50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV i sosialpolitisk kontekst'. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 11. p. 224-257. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2014). Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/2105

Stjernø, Steinar; Jessen, Jorunn Theresia; Johannessen, Asbjørn (2014). 50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 11. p. 224-259. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2013). Profesjon og solidaritet. Molander, Anders; Smeby, Jens Christian (Ed.). Profesjonsstudier 2. 10. p. 130-143. Universitetsforlaget.

Øverbye, Einar; Stjernø, Steinar (2012). Arbeidslinja, arbeidsmotivasjon og velferdsstat. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Ed.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. 1. p. 12-27. Universitetsforlaget.

Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (2012). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. ISBN: 978-82-15-02119-5. 204 p. Universitetsforlaget.

Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (2012). Arbeidlinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. ISBN: 9788215021195. 204 p. Universitetsforlaget.

Stjernø, Steinar (2012). Italia: Retten og politikken i konflikt. Nytt Norsk Tidsskrift .
http://hdl.handle.net/10642/1256

Stjernø, Steinar (2011). The idea of solidarity in Europe. European Journal of Social Law .
http://hdl.handle.net/10642/1125

Stjernø, Steinar; Larring, Kari Bakke (2010). Sosial kapital blant marginaliserte. Fontene forskning .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete