Norwegian version
Steinar Stjernø

Steinar Stjernø

Fields of study

Subject areas

Ideology   Social Politics   Comparison   History of ideas   Work approach

Countries

Italy

Scientific publications

Stjernø, Steinar (2020). "Fleksibilitet" mot trygghet. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. ISBN: 9788205498693. 440 p. Gyldendal Akademisk.

Hatland, Aksel; Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. p. 175-185. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Et åpent arbeidsmarked i en mer internasjonalisert verden. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. p. 20-26. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Økonomiske forskjeller og fattigdom i "verdens rikeste land". Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Sosialhjelpen - fra lov om sosial omsorg til lov om sosiale tjenester. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Arbeiderpartiets regjeringer og arbeidsløsheten. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 7 Forsiktig borgerlig sysselsettings- og arbeidslivspolitikk. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 2 Motkonjunkturpolitikk og arbeidslivsreformer. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete