Norwegian version
Steinar Stjernø

Steinar Stjernø

Fields of study

Subject areas

Ideology   Social Politics   Comparison   History of ideas   Work approach

Countries

Italy

Scientific publications

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. p. 20-26. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). "Fleksibilitet" mot trygghet. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. ISBN: 9788205498693. 440 p. Gyldendal Akademisk.

Hatland, Aksel; Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. p. 175-185. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Et åpent arbeidsmarked i en mer internasjonalisert verden. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar ; Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. p. 302-315. Gyldendal Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2758614

Stjernø, Steinar (2020). Økonomiske forskjeller og fattigdom i "verdens rikeste land". Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Sosialhjelpen - fra lov om sosial omsorg til lov om sosiale tjenester. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Arbeiderpartiets regjeringer og arbeidsløsheten. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 7 Forsiktig borgerlig sysselsettings- og arbeidslivspolitikk. Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (Ed.). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete