Norwegian version
Irene Levin

Irene Levin

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Qualitative methods   Holocaust   History of social work   Gender   Social Work and Knowledge

Scientific publications

Levin, Irene; Trost, Jan (2018). Att Förstå vardagen - Med utgångspunkt i symbolsisk interaktionism. ISBN: 978-91-44-11762-1. 229 p. Studentlitteratur AB.

Levin, Irene; Haldar, Marit; Picot, Aurélie Michele M. (2016). Social Work and Sociology Historical and contemporary perspectives. ISBN: 978-1-138-67361-8. 131 p. Routledge.

Levin, Irene (2016). Forord i boka Unge Tidsvitner. ISBN: 978-82-05-49230-1. 2 p. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Moe, Vibeke; Døving, Alexa; Levin, Irene; Lenz, Claudia (2016). "Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.

Levin, Irene (2015). Women - voicing resistance. Journal of Family Theory & Review . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/3224

Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene (2015). Det sosiale i sosialt arbeid. Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (Ed.). Sosialt arbeid. En grunnbok. 3. p. 47-64. Universitetsforlaget.

Levin, Irene (2015). Sosialt arbeid som spenningsfelt. Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (Ed.). Sosialt arbeid. En grunnbok. 2. p. 36-46. Universitetsforlaget.

Levin, Irene; Haldar, Marit; Picot, Aurélie Michele M. (2015). Social work and sociology: historical separation and current challenges. Nordic Social Work Research . Vol. 5.

Levin, Irene (2015). Norwegian Jewish Women: Wartime Agency - Post-War Silence. ISBN: 9781472445179. 16 p. Ashgate.

Fjeldheim, Siri; Levin, Irene; Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research . Vol. 5.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete