Norwegian version
Espen Dahl

Espen Dahl

Research projects

Scientific publications

Le, Giang Huong; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2023). Constructing and validating an Occupational Job Strain Index based on five Norwegian nationwide Surveys of Living Conditions on work environment. BMC Public Health .

Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2022). Constructing and validating an Occupational Mechanical Job Exposure Index based on five Norwegian nationwide Surveys of Living Conditions on work environment. BMC Public Health . Vol. 22.

Dahl, Espen; Hermansen, Åsmund (2022). Livsløpsperspektiv som teoretisk og metodologisk tilnærming. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Ed.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. 3. p. 72-94. Cappelen Damm Akademisk.

Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2022). Unge på arbeidsavklaringspenger: «tung bagasje», sen avklaring og lite arbeid. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Ed.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. 4. p. 97-118. Cappelen Damm Akademisk.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian; Dahl, Espen (2022). Nordic research on health inequalities: A scoping review of empirical studies published in Scandinavian Journal of Public Health 2000–2021. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 50.

Rasalingam, Anurajee; Brekke, Idunn; Dahl, Espen; Helseth, Sølvi (2021). Impact of growing up with somatic long-term health challenges on school completion, NEET status and disability pension: a population-based longitudinal study. BMC Public Health . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/3009496

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Ed.). Arbeiderklassen. 14. p. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Lorentzen, Thomas; Dahl, Espen (2020). Social assistance dynamics in Norway revisited: A two‐decade prospective study of trajectories of young social assistance recipients. 14 p. International Journal of Social Welfare .

Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad (2020). Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/82555

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete