English version
Ivan Harsløf

Ivan Harsløf

Kort om

Ivan Harsløf har master i samfunnsfag og internasjonale studier fra Aalborg Universitet (1998), og ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo (2007). Han har hatt studieopphold ved Sonoma State University, Humboldt Universität zu Berlin, og Universitá Milano-Bicocca. Han har tidligere jobbet ved Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) i Danmark, og ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Siden 2006 har han vært på HiOA (nå OsloMet) – som daglig leder for Gruppe for inkluderende velferd (2006-2010), fungerende forskningsleder for det tværrfakultære programmet Helse, omsorg og velferd (2010-2012), og fra 2011, prodekan for FoU på Fakultet for samfunnsvitenskap.

Han underviser i Comparative Social Welfare Theory and Concepts (SIW4000), Stats- og kommunalkunnskap (SOS1000; SOS2000) og Arbeidsmarkedspolitikk (SSA4100).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Arbeidsliv   Komparative studier   Velferd og fattigdom   Ulikheter i helse   Arbeidsrettet rehabilitering   Aktiv sosialpolitikk   Nye sosiale risikofaktorer

Regioner

Europa   Norden

Administrative arbeidsområder

EU   Forskerutdanning   Forskningskvalitet   Oppdragsvirksomhet   Avtaler om forskningssamarbeid   Forskningsetikk   Forskningsinfrastruktur   Forskningsstrategi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Kristian; Harsløf, Ivan (2021). ‘The human bottom line’: New institutionalism and Bourdieu’s field theory on the growing prominence of healthiness in Nordic work organizations. Robinson, Sarah; Ernst, Jette; Thomassen, Ole Jacob; Larsen, Kristian (Red.). Pierre Bourdieu in Studies of Organization and Management Societal Change and Transforming Fields. 3. Routledge.

Asimakopoulou, Koula; Hoorens, Vera; Speed, Ewen; Coulson, Neil; Antoniszczak, Dominika; Collyer, Fran; Deschrijver, Eliane; Dubbin, Leslie; Faulks, Denise; Forsyth, Rowena; Goltsi, Vicky; Harsløf, Ivan; Larsen, Kristian; Manaras, Irene; Olczak‐Kowalczyk, Dorota; Willis, Karen; Xenou, Tatiana; Scambler, Sasha (2020). Comparative optimism about infection and recovery from COVID‐19; Implications for adherence with lockdown advice. Health Expectations .

Larsen, Kristian; Harsløf, Ivan (2020). Promoting Health as a Form of Capital: The Transformation of the Danish Healthcare Field as Experienced By Private Healthcare Professionals. Collyer, Fran; Willis, Karen (Red.). Navigating Private and Public Healthcare: Experiences of Patients, Doctors and Policy-Makers. 10. s. 201-223. Palgrave Macmillan.

Odgaard, Lene; Harsløf, Ivan; Stubbs, Peter W. (2019). Return to Work After Severe Traumatic Brain Injury in Diverse Labour Market and Welfare State Contexts. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Red.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. 7. s. 145-170. Palgrave Macmillan.

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (2019). Northern European Rehabilitation Services in the Context of Changing Healthcare, Welfare, and Labour Market Institutions: A Theoretical Framework. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Red.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. 2. s. 23-42. Palgrave Macmillan.

Harsløf, Ivan; Slomic, Mirela; Håvold, Ole Kristian Sandnes (2019). Establishing Individual Care Plans for Rehabilitation Patients: Traces of Self-Targeting in the Norwegian Universal Welfare State. Nordic Journal of Social Research .
https://journals.hioa.no/index.php/njsr/article/vi...

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (2019). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. ISBN: 978-981-13-7345-9. 328 s. Palgrave Macmillan.

Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2019). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. ISBN: 9788215031682. 183 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/inclusive_consumption

Håvold, Ole Kristian Sandnes; Harsløf, Ivan; Andreassen, Tone Alm (2018). Externalizing an ‘Asset Model’ of Activation: Creative Institutional Work by Frontline Workers in the Norwegian Labour and Welfare Service. Social Policy & Administration . Vol. 52.

Barroso, José Luis Goméz; Barillà, Stefania; Harsløf, Ivan (2017). The European Union policy framework for social services: Agendas, regulations, and discourses. Martinelli, Flavia; Anttonen, Anneli; Mätzke, Margitta (Red.). Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. 2. s. 49-70. Edward Elgar Publishing.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig