Ivan Harsløf

Ivan Harsløf

Kort om

Ivan Harsløf har master i samfunnsfag og internasjonale studier fra Aalborg Universitet (1998), og ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo (2007). Han har hatt studieopphold ved Sonoma State University, Humboldt Universität zu Berlin, og Universitá Milano-Bicocca. Han har tidligere jobbet ved Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) i Danmark, og ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Siden 2006 har han vært på HiOA (nå OsloMet) – som daglig leder for Gruppe for inkluderende velferd (2006-2010), fungerende forskningsleder for det tværrfakultære programmet Helse, omsorg og velferd (2010-2012), og fra 2011, prodekan for FoU på Fakultet for samfunnsvitenskap.

Han underviser i Comparative Social Welfare Theory and Concepts (SIW4000), Stats- og kommunalkunnskap (SOS1000; SOS2000) og Arbeidsmarkedspolitikk (SSA4100).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid, Sosiologi, Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Arbeidsliv, Komparative studier, Velferd og fattigdom, Ulikheter i helse, Arbeidsrettet rehabilitering, Aktiv sosialpolitikk, Nye sosiale risikofaktorer

Regioner

Europa, Norden

Vitenskapelige publikasjoner

Harsløf, Ivan; Slomic, Mirela; Håvold, Ole Kristian Sandnes (2019). Establishing Individual Care Plans for Rehabilitation Patients: Traces of Self-Targeting in the Norwegian Universal Welfare State. Nordic Journal of Social Research .

Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (2019). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. ISBN: 978-981-13-7345-9. 285 s. Palgrave Macmillan.

Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2019). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. ISBN: 9788215031682. 183 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/inclusive_consumption

Håvold, Ole Kristian Sandnes; Harsløf, Ivan; Andreassen, Tone Alm (2018). Externalizing an ‘Asset Model’ of Activation: Creative Institutional Work by Frontline Workers in the Norwegian Labour and Welfare Service. Social Policy & Administration. Vol. 52.

Barroso, José Luis Goméz; Barillà, Stefania; Harsløf, Ivan (2017). The European Union policy framework for social services: Agendas, regulations, and discourses. Martinelli, Flavia; Anttonen, Anneli; Mätzke, Margitta (Red.). Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. 2. s. 49-70. Edward Elgar Publishing.

Harsløf, Ivan; Søbjerg Nielsen, Ulla; Feiring, Marte (2017). Danish and Norwegian hospital social workers’ cross-institutional work amidst inter-sectoral restructuring of health and social welfare. European Journal of Social Work. Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10642/3504

Harsløf, Ivan (2015). European policy and social innovation. Bertin, Giovanni; Campostrini, Stefano (Red.). Equiwelfare and social innovation: An European Perspective. Kapittel 5. s. 107-122. Edizioni Franco Angeli.

Kvist, Jon; Harsløf, Ivan (2014). Workfare with welfare revisited: Instigating dual tracks based on insiders and outsiders. Lødemel, Ivar; Moreira, Amilcar (Red.). Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. 3. Oxford University Press.

Gubrium, Erika; Harsløf, Ivan; Lødemel, Ivar (2014). Norwegian activation reform on a wave of wider welfare state change: A critical assessment. Lødemel, Ivar; Moreira, Amilcar (Red.). Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. 2. Oxford University Press.

Debesay, Jonas; Harsløf, Ivan; Rechel, Bernd; Vike, Halvard (2014). Dispensing emotions: Norwegian community nurses' handling of diversity in a changing organizational context. Social Science and Medicine . Vol. 119.
http://hdl.handle.net/10642/2532

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig