English version
Lise Cecilie Kleppe

Lise Cecilie Kleppe

Kort om

Lise Cecilie Kleppe er sosionom og har master i sosialt arbeid og doktorgrad fra Helsefag ved Universitetet i Oslo. For tiden i funksjon som utdanningsleder og nestleder ved instituttet. Utdanningsledelse Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid. Profesjonelt ansvar i møte mellom frontlinjearbeiderne og brukere. Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse Rammevilkårenes betydning for profesjonenes yrkesutøvelse. Digitalisering av tjenester og profesjonsutøvelse. Utdanningsforskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid

Emner

Diskursanalyse   Tekstanalyse   Profesjonelt ansvar   Diskursteori   Lærebokanalyse   Tverrprofesjonelt samarbeid   Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse   Profesjonsutøvelse og digitalisering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fjeldheim, Siri ; Kleppe, Lise Cecilie ; Stang, Edda ; Støren-Vaczy, Blanka (2024). Digital competence in social work education: readiness for practice. 17 s. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2334800

Slaatto, Ane; Kleppe, Lise Cecilie ; Mellblom, Anneli; Baugerud, Gunn Astrid (2022). Youth in Residential Facilities: “Am I Safe?,” “Do I Matter?,” and “Do You Care?”. Residential Treatment for Children & Youth. Vol. 40.
https://doi.org/10.1080/0886571X.2022.2082628

Slaatto, Ane; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie ; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Safety in Residential Youth Facilities: Staff Perceptions of Safety and Experiences of the "Basic Training Program in Safety and Security". 27 s. Residential Treatment for Children & Youth. Vol. sep.
https://doi.org/10.1080/0886571X.2021.1978035

Bjørlykhaug, Knut Ivar; Karlsson, Bengt Eirik; Kim, Hesook Suzie; Kleppe, Lise Cecilie (2021). Social support and recovery from mental health problems: a scoping review. 31 s. Nordic Social Work Research. Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2020.1868553

Slaatto, Ane Jacobsen; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie ; Baugerud, Gunn Astrid ; Kjøbli, John (2021). Conflict prevention, de-escalation and restraint in children/youth inpatient and residential facilities: A systematic mapping review. Children and Youth Services Review. Vol. 127.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106069

Kleppe, Lise Cecilie ; Støren-Vaczy, Blanka (2019). Temporary Employment Agencies’ Role in Work Inclusion of Immigrants and Refugees: Opportunities or a Permanent Precariat?. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. s. 119-131. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031699-2019-07

Kleppe, Lise Cecilie ; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).
https://doi.org/10.5430/jnep.v6n3p106

Kleppe, Lise Cecilie ; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2014.891534

Kleppe, Lise Cecilie ; Engebretsen, Eivind ; Heggen, Kristin (2012). Asylmottak og innsnevring av ansvar. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.

Kleppe, Lise Cecilie ; Engebretsen, Eivind (2010). Professional Responsibility and Human Rights at Asylum Reception Centres. Nordic Journal of Human Rights.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig