English version
Lise Cecilie Kleppe

Lise Cecilie Kleppe

Kort om

Lise Cecilie Kleppe er sosionom og har master i sosialt arbeid (2008) og doktorgrad fra Helsefag ved Universitetet i Oslo (2015). For tiden i funksjon som utdanningsleder og nestleder ved instituttet.
Utdanningsledelse
Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid.
Profesjonelt ansvar i møte mellom frontlinjearbeiderne og brukere.
Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse
Rammevilkårenes betydning for profesjonenes yrkesutøvelse.
Sosialt arbeid i digitaliseringens tid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid

Emner

Diskursanalyse   Tekstanalyse   Profesjonelt ansvar   Diskursteori   Lærebokanalyse   Tverrprofesjonelt samarbeid   Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse   Profesjonsutøvelse og digitalisering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Slaatto, Ane; Kleppe, Lise Cecilie; Mellblom, Anneli; Baugerud, Gunn Astrid (2022). Youth in Residential Facilities: “Am I Safe?,” “Do I Matter?,” and “Do You Care?”. Residential Treatment for Children & Youth . Vol. 40.

Slaatto, Ane; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Safety in Residential Youth Facilities: Staff Perceptions of Safety and Experiences of the "Basic Training Program in Safety and Security". 27 s. Residential Treatment for Children & Youth . Vol. sep.

Slaatto, Ane Jacobsen; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie; Baugerud, Gunn Astrid; Kjøbli, John (2021). Conflict prevention, de-escalation and restraint in children/youth inpatient and residential facilities: A systematic mapping review. Children and Youth Services Review . Vol. 127.
http://hdl.handle.net/10852/86285

Bjørlykhaug, Knut Ivar; Karlsson, Bengt Eirik; Kim, Hesook Suzie; Kleppe, Lise Cecilie (2021). Social support and recovery from mental health problems: a scoping review. Nordic Social Work Research . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2836741

Kleppe, Lise Cecilie; Støren-Vaczy, Blanka (2019). Temporary Employment Agencies’ Role in Work Inclusion of Immigrants and Refugees: Opportunities or a Permanent Precariat?. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. 7. s. 119-131. Universitetsforlaget.

Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) .
http://hdl.handle.net/10852/48436

Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research .

Kleppe, Lise Cecilie; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (2012). Asylmottak og innsnevring av ansvar. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Kapittel 9. Universitetsforlaget.

Kleppe, Lise Cecilie; Engebretsen, Eivind (2010). Professional Responsibility and Human Rights at Asylum Reception Centres. Nordic Journal of Human Rights .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig