English version

Sosialt arbeid og folkehelse (SAFE)

Kjernemiljøet SAFE er et miljø som er opptatt av koblingen mellom sosialt arbeid og helseutfordringer. Miljøet forsker på spørsmål særlig knyttet til helsemessige konsekvenser av livshendelser, sosial ulikhet og levekår

Sosialt arbeid og Folkehelse (SAFE) inkluderer forskning på hele livsløpet fra barndom til alderdom med ulike populasjoner.

Målet er å identifisere mekanismer, risikofaktorer og livshendelser som har betydning for den enkeltes- og gruppers psykiske og somatiske helse.

Gruppens forskning gjøres med varierte teoretiske perspektiver og forskningsmetoder.

Gruppens medlemmer består også av forskere fra samarbeidende institusjoner og representanter fra praksisfeltet.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsprosjektene i SAFE vil være praksisnære og praksisrelevante, og kobling mellom forskning, utdanning og praksis er av betydning. Målet er å bidra med empiriske studier, kritisk kunnskapsproduksjon så vel som teoriutvikling. Dette innebærer at SAFE vil kunne utvikle mer kunnskap om befolkningens- og ulike gruppers helse, og foreslå virkemidler for å opprettholde, bedre og fremme denne. SAFE vil initiere eksternt finansierte prosjekter.

  SAFE består av tematiske undergrupper og prosjekter innenfor

  • eldre og aldring
  • psykisk helse
  • brukermedvirkning
  • sosial ulikhet hos barn og unge
  • psykosomatikk 
  • kroppslige symptomer og helseplager
 • Prosjekter

  Psykisk helse hos ansatte i barnevernet

  Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom arbeidshverdag og psykisk helse hos ansatte i ulike deler av barnevernet.

Forskningsnyheter

To barn og to voksne pakker ut av en bil ved siden av en kornåker.
– Bedre på bygda under pandemien

Ny forskning viser at de yngste sliter mest, de eldre har best psykisk helse og det er minst psykisk uhelse i distriktene.