English version
Edda Stang

Edda Stang

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Sosiale medier

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Stang, Edda (2018). Resistance and protest against Norwegian Child Welfare Services on Facebook - different perceptions of child-centring. Nordic Social Work Research . Vol. 8.

Stang, Edda (2018). Ethical decision-making in internet research ? Investigating protest groups against Child Welfare Services on Facebook. Qualitative Social Work .

Stang, Edda (2016). Barnevern på sosiale medier - offentlig deltakelse og utøvelse av medborgerskap. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 57.

Bay, Ann-Helén; Stang, Edda (2009). Politisk svikt eller individuelt ansvar? Pressens portrettering av fattigdom. Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West; Saglie, Jo (Red.). Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 6. s. 158-201. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig