Norwegian version
Edda Stang

Edda Stang

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Child care   Social media

Countries

Norway

Scientific publications

Stang, Edda (2018). Resistance and protest against Norwegian Child Welfare Services on Facebook - different perceptions of child-centring. Nordic Social Work Research . Vol. 8.

Stang, Edda (2018). Ethical decision-making in internet research ? Investigating protest groups against Child Welfare Services on Facebook. Qualitative Social Work .

Stang, Edda (2016). Barnevern på sosiale medier - offentlig deltakelse og utøvelse av medborgerskap. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 57.

Bay, Ann-Helén; Stang, Edda (2009). Politisk svikt eller individuelt ansvar? Pressens portrettering av fattigdom. Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West; Saglie, Jo (Ed.). Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 6. p. 158-201. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete