Norwegian version
Edda Stang

Edda Stang

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Child care   Social media

Countries

Norway

Scientific publications

Fjeldheim, Siri ; Kleppe, Lise Cecilie ; Stang, Edda ; Støren-Vaczy, Blanka (2024). Digital competence in social work education: readiness for practice. 17 p. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2334800

Stang, Edda ; Steen, Tonje (2023). Digital storytelling in a digital environment: a case study for social work education. 18 p. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2023.2275664

Stang, Edda (2018). Resistance and protest against Norwegian Child Welfare Services on Facebook - different perceptions of child-centring. Nordic Social Work Research. Vol. 8.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1427139

Stang, Edda (2018). Ethical decision-making in internet research ? Investigating protest groups against Child Welfare Services on Facebook. Qualitative Social Work.
https://doi.org/10.1177/1473325018796120

Stang, Edda (2016). Barnevern på sosiale medier - offentlig deltakelse og utøvelse av medborgerskap. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 57.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2016-04-02

Bay, Ann-Helén ; Stang, Edda (2009). Politisk svikt eller individuelt ansvar? Pressens portrettering av fattigdom. Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West; Saglie , Jo (Ed.). Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. p. 158-201. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete