English version
Blanka Støren-Vaczy

Blanka Støren-Vaczy

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Sosialpolitikk   Arbeidsmarkedspolitikk   Sosialt arbeid   Velferdspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kleppe, Lise Cecilie ; Støren-Vaczy, Blanka (2019). Temporary Employment Agencies’ Role in Work Inclusion of Immigrants and Refugees: Opportunities or a Permanent Precariat?. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. s. 119-131. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031699-2019-07

Storen-Vaczy, Blanka (2011). Politikk for et inkluderende arbeidsliv. Ingen rettigheter uten plikter. KAPOCS.

Storen-Vaczy, Blanka (2011). Vocational Rehabilitation in Norway. KÖTŐ-JELEK.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig