English version

Integrering av ukrainske flyktninger i det norske arbeidsmarkedet (UKRINT)

Langtidsopphold i Norge eller rask tilbakevending til Ukraina? Stor usikkerhet om utfallet av krigen i Ukraina, og dermed omkring flyktningenes muligheter for og ønske om retur, stiller både den norske stat, lokalsamfunn og ukrainske flyktninger selv overfor dilemmaer knyttet til deres integrering i det norske arbeidslivet.

Bakgrunn

Russlands fullskala invasjon av Ukraina har ført til den største årlige strømmen av flyktninger til Norge noensinne. Ukrainske flyktninger har blitt innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, som gjør at lengden på deres fremtidige opphold i Norge er usikkert. 

Dette reiser et viktig spørsmål for nasjonale beslutningstakere, lokale aktører og ukrainske flyktninger selv, som prosjektet UKRINT søker å svare på: 

Skal målet være langsiktige strategier for å kvalifisere eller oppdatere ferdighetene til ukrainske flyktninger i tråd med behovene i vertsnasjonens arbeidsmarked? Eller skal strategien være å sørge for at flyktningene kommer raskt i arbeid mens de venter på en usikker retur?

Hva skal vi gjøre?

Dette dilemmaet og effektene av å anvende en kort- versus en langsiktig integreringsstrategi vil bli undersøkt fra makronivå (nasjonale beslutningstakere), mesonivå (lokalsamfunn) og mikronivå (ukrainske flyktningers) perspektiver, samt deres samspill. 

Prosjektet har et dobbelt komparativt design. Først gjennomfører vi en tverrnasjonal sammenligning mellom Norge og Sverige, to like land som har innført ulik politikk overfor ukrainske flyktninger. Prosjektet vil se på effektene av disse forskjellene på utfallene av integrering i de to lands arbeidsmarkeder. 

Videre vil vi analysere hvordan utfordringer, praksiser og resultater varierer blant kommuner i Norge, for å identifisere gode praksiser for integrering i arbeidsmarkedet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Laster inn ...