English version
Jonas Debesay

Jonas Debesay

Kort om

Forskningsområder:

Helsetjenester
Profesjonelt arbeid
Velferdsstaten
Aldring og sykepleie
Migrasjon
Interkulturelle perspektiver

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Debesay, Jonas; Langhammer, Birgitta; Nortvedt, Line (2023). Eldre innvandrerkvinner har dårligere helse enn resten av befolkningen. Tidsskriftet sykepleien .

Ruben Jervell, Pettersen; Debesay, Jonas (2023). Substance use and help-seeking barriers: a qualitative study of East African migrants’ experiences of access to Norwegian healthcare services. BMC Health Services Research . Vol. 23.
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/article...

Shrestha, Sunita; Arora, Sanjana; Hunter, Alistair; Debesay, Jonas (2023). Changing dynamics of caregiving: a meta-ethnography study of informal caregivers’ experiences with older immigrant family members in Europe. BMC Health Services Research . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/3048368

Tørris, Christine; Gjølstad, Eli; Morseth, Marianne S.; Debesay, Jonas; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 s. Education Sciences . Vol. 12.

Debesay, Jonas (2022). Heterogenitet og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning .
https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.10

Killie, Paul Andre Vetvik; Jakobsen, Rita; Sørensen, Kari Engen; Debesay, Jonas (2022). A qualitative study of purchaser unit employees’ experiences of patient pathways from specialist healthcare to primary healthcare in Norway. International Journal of Care Coordination .

Mittet, Torunn; Debesay, Jonas (2022). Med høreapparatet på stilk: Døves opplevelser i møte med helsetjenesten. Sykepleien Forskning . Vol. 17.

Debesay, Jonas; Arora, Sanjana; Fougner, Marit (2022). Organisational culture and ethnic diversity in nursing homes: a qualitative study of healthcare workers’ and ward nurses’ experiences. 14 s. BMC Health Services Research . Vol. 22.
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/article...

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Astrid; Debesay, Jonas (2022). Balancing standardisation and individualisation in transitional care pathways: a meta-ethnography of the perspectives of older patients, informal caregivers and healthcare professionals. BMC Health Services Research . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/93311

Birkeland Ege, Silje; Debesay, Jonas (2022). Omstilling i sykehjem og hjemmesykepleien under covid-19-pandemien. Sykepleien Forskning . Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig