English version
Jonas Debesay

Jonas Debesay

Kort om

Forskningsområder:

Helsetjenester
Profesjonelt arbeid
Velferdsstaten
Aldring og sykepleie
Migrasjon
Interkulturelle perspektiver

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ruben Jervell, Pettersen; Debesay, Jonas (2023). Substance use and help-seeking barriers: a qualitative study of East African migrants’ experiences of access to Norwegian healthcare services. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09110-6

Arora, Sanjana; Debesay, Jonas; Eslen-Ziya, Hande (2023). Gendered COVID-19 discussions on Twitter: a Norwegian case. Online information review (Print).
https://doi.org/10.1108/OIR-08-2022-0482

Tsesmetsis, Cecilie; Debesay, Jonas (2023). Helsehjelp til papirløse migranter. Sykepleien Forskning.
https://sykepleien.no/forskning/2023/08/helsehjelp...

Debesay, Jonas; Nortvedt, Line; Langhammer, Birgitta (2023). Eldre innvandrerkvinner har dårligere helse enn resten av befolkningen. Sykepleien Forskning. Vol. 111.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.91013

Shrestha, Sunita; Arora, Sanjana; Hunter, Alistair; Debesay, Jonas (2023). Changing dynamics of caregiving: a meta-ethnography study of informal caregivers’ experiences with older immigrant family members in Europe. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09023-4

Jakobsen, Rita; Killie, Paul Andre Vetvik; Engen Sørensen, Kari; Debesay, Jonas (2022). Informasjonsflyt ved overføring av pasienter fra sykehus til kommunale tjenester: Erfaringer fra saksbehandlere ved forvaltningsleddet tildelingskontor (TK). Nordisk tidsskrift for helseforskning.
https://doi.org/10.7557/14.5684

Debesay, Jonas (2022). Heterogenitet og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning.
https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.10

Killie, Paul Andre Vetvik; Jakobsen, Rita; Sørensen, Kari Engen; Debesay, Jonas (2022). A qualitative study of purchaser unit employees’ experiences of patient pathways from specialist healthcare to primary healthcare in Norway. 7 s. International Journal of Care Coordination.
https://doi.org/10.1177/20534345221124711

Mittet, Torunn; Debesay, Jonas (2022). Med høreapparatet på stilk: Døves opplevelser i møte med helsetjenesten. Sykepleien Forskning. Vol. 17.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89649

Debesay, Jonas; Arora, Sanjana; Fougner, Marit (2022). Organisational culture and ethnic diversity in nursing homes: a qualitative study of healthcare workers’ and ward nurses’ experiences. 14 s. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08184-y

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig