English version
Karoline Stray

Karoline Stray

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Madsen, Karoline; Wibe, Torunn; Bye, Asta; Debesay, Jonas; Bergland, Astrid (2021). Top 10 research priorities to improve the everyday life of older patients with multimorbidity: A James Lind Alliance (JLA) inspired Priority Setting Partnership (PSP). Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskni...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig