English version
Elisabeth Wille

Elisabeth Wille

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Debesay, Jonas ; Wille, Elisabeth (2024). Helsesykepleierens kultursensitive samtale med ungdom med flerkulturell bakgrunn i skolen. Heggen, Kristin; Kirkevold, Marit (Red.). Sykepleiefaglige arbeids- og tenkemåter En caseorientert bok. Gyldendal Akademisk.

Silwal-Pandit, Laxmi; Nord, Silje; Gythfeldt, Hedda; Møller, Elen Kristine; Fleischer, Thomas; Rødland, Einar Andreas; Krohn, Marit; Borgen, Elin; Garred, Øystein; Olsen, Tone; Vu, Phuong Ngoc Thi; Skjerven, Helle; Fangberget, Anne; Holmen, Marit Muri; Schlichting, Ellen; Wille, Elisabeth ; Stokke, Mette Norberg; Vollan, Hans Kristian Moen; Kristensen, Vessela N.; Langerød, Anita; Lundgren, Steinar; Wist, Erik; Naume, Bjørn; Lingjærde, Ole Christian; Børresen-Dale, Anne-Lise; Engebråten, Olav (2017). The longitudinal transcriptional response to neoadjuvant chemotherapy with and without bevacizumab in breast cancer. Clinical Cancer Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-17-0160

Reinertsen, Kristin Valborg; Engebråten, Olav; Loge, Jon Håvard; Småstuen, Milada Cvancarova ; Naume, Bjørn; Wist, Erik; Edvardsen, Hege; Wille, Elisabeth ; Bjøro, Trine; Kiserud, Cecilie E. (2017). Fatigue During and After Breast Cancer Therapy—A Prospective Study. Journal of Pain and Symptom Management. Vol. 53.
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2016.09.011Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig