English version
Simon Innvær

Simon Innvær

Fagområder

Emner

Vitenskapsteori   Kunnskapsoverføring   Sosialpolitikk   Prosessevaluering   Samfunnsteori   Implementering   Helse- og velferdspolitikk   Kunnskapstranslasjon

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Toreld, Eva Marie ; Innvær, Simon (2024). Tilbakeføringsarbeid fra fengsel til samfunnet. Fontene forskning. Vol. 17.

Skyberg, Henriette Lund; Innvær, Simon (2020). Dynamics of interprofessional teamwork: Why three logics are better than one. Social Science and Medicine.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113472

Innvær, Simon ; Hermansen, Åsmund (2019). Valg, muligheter og begrensninger i spørreskjemaundersøkelser. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 197-211 . Fagbokforlaget.

Frøyland, Kjetil ; Andreassen, Tone Alm ; Innvær, Simon (2018). Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy.
https://doi.org/10.1017/S0047279418000491

Oliver, Kathryn; Innvær, Simon ; Lorenc, Theo; Woodman, Jenny; Thomas, James (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. BMC Health Services Research. Vol. 14:2.
https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-2

Oliver, Kathryn; Lorenc, Theo; Innvær, Simon (2014). New directions in evidence-based policy research: A critical analysis of the literature. 34 s. Health Research Policy and Systems. Vol. 12:34.
https://doi.org/10.1186/1478-4505-12-34

Innvær, Simon (2009). The use of evidence in public governmental reports on health policy: an analysis of 17 Norwegian official reports (NOU). 10 s. BMC Health Services Research. Vol. 9.
https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-177

Aaserud, Morten; Lewin, Simon; Innvær, Simon ; Paulsen, Elizabeth J.; Dahlgren, Astrid; Trommald, Mari; Duley, Lelia; Zwarenstein, Merrick; Oxman, Andrew (2005). Translating research into policy and practice in developing countries: a case study of magnesium suphate for pre-eclampsia. BMC Health Services Research.

Bradley, Peter; Nordheim, Lena; De La HArpe, Davida; Innvær, Simon ; Thompson, Carl (2005). A systematic review of qualitative literature on educational interventions for evidence-based practice. Learning in Health and Social Care. Vol. 4.

Rud, Mons Georg; Innvær, Simon ; Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn (2005). BAKST-prosjektet. Empiri, evidens, empati : nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete / redaktör Synnöve Ljunggren. s. 177-192. Nordisk ministerråd.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig