English version
Anita Røysum

Anita Røysum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Profesjonell identitet   Sosialt arbeids idéhistorie   Dyreassisterte intervensjoner   NAV   Arbeidslinja   Arbeidsinkludering   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Profesjonell autonomi   Sosialt arbeid og kunnskap   Minoritetskvinne   Profesjonssosiologi   Majoritets- og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Røysum, Anita (2021). Resourceful female immigrants` experiences of the Norwegian activation field. Nordic Social Work Research .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568...

Røysum, Anita (2018). The job-seeking experiences of resourceful female immigrants and the impact on their self-efficacy beliefs. European Journal of Social Work . Vol. 23.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/136914...

Røysum, Anita (2017). "How" we do social work, not "what" we do. Nordic Social Work Research . Vol. 7.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568...

Røysum, Anita (2016). Arbeidsmoral forkledd som likestilling?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.
https://www.idunn.no/spa/2016/01-02/arbeidsmoral_f...

Røysum, Anita (2014). Kritisk og akademisk kunnskap: Er vi kun forkledde akademikere?. Fontene forskning .
http://fonteneforskning.no/?app=NeoDirect&com=6/19...

Røysum, Anita (2014). Ubehaget ved å forenkle det komplekse. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 7. s. 141-159. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sos...

Røysum, Anita (2013). The reform of the welfare services in Norway: One Office - one way of thinking?. European Journal of Social Work . Vol. 16.
http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2012.722982

Røysum, Anita (2010). Nav-reformen: Sosialarbeidernes profesjon utfordres. Fontene forskning .
https://www.buyandread.com/read/fontene-20100628_0...

Røysum, Anita (2009). Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 12.
http://www.uib.no/fg/polorg/40411/tidsskrift-velfe...

Røysum, Anita (2009). "Er NAV framtidens arena for sosionomene?", i: Sosialt arbeid. Tilbakeblikk - utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift. Norsk sosionomforbund er 50 år. ISBN: 978-82-90858-06-8. 11 s.
http://www.fo.no/yrkesfag/sosialt-arbeid-tilbakebl...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig