English version
Anita Røysum

Anita Røysum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Profesjonell identitet   Sosialt arbeids idéhistorie   Dyreassisterte intervensjoner   NAV   Arbeidslinja   Arbeidsinkludering   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Profesjonell autonomi   Sosialt arbeid og kunnskap   Minoritetskvinne   Profesjonssosiologi   Majoritets- og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Røysum, Anita (2021). Resourceful female immigrants’ experiences of the Norwegian activation field. 13 s. Nordic Social Work Research. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.2011384

Røysum, Anita (2018). The job-seeking experiences of resourceful female immigrants and the impact on their self-efficacy beliefs. European Journal of Social Work. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1476328

Røysum, Anita (2017). "How" we do social work, not "what" we do. Nordic Social Work Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1284150

Røysum, Anita (2016). Arbeidsmoral forkledd som likestilling?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02

Røysum, Anita (2014). Ubehaget ved å forenkle det komplekse. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. s. 141-159. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sos

Røysum, Anita (2014). Kritisk og akademisk kunnskap: Er vi kun forkledde akademikere?. Fontene forskning.
http://fonteneforskning.no/?app=NeoDirect&com=6/19

Røysum, Anita (2013). The reform of the welfare services in Norway: One Office - one way of thinking?. European Journal of Social Work. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/13691457.2012.722982

Røysum, Anita (2010). Nav-reformen: Sosialarbeidernes profesjon utfordres. Fontene forskning.
https://www.buyandread.com/read/fontene-20100628_0

Røysum, Anita (2009). "Er NAV framtidens arena for sosionomene?", i: Sosialt arbeid. Tilbakeblikk - utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift. Norsk sosionomforbund er 50 år. ISBN: 978-82-90858-06-8. 11 s. Fellesorganisasjonen (FO).
http://www.fo.no/yrkesfag/sosialt-arbeid-tilbakebl

Røysum, Anita (2009). Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
http://www.uib.no/fg/polorg/40411/tidsskrift-velfe

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig