Norwegian version
Anita Røysum

Anita Røysum

About

Profession
• Social worker
• Degrees in social work and sociology
• PhD in the Study of Professions

Teaches these topics
• Social work as profession, science and discipline
• The Norwegian Labour and Welfare Offices (NAV)
• The social services in NAV
• Activation, Job inclusion
• Social work with groups

Doing research on these themes:
The NAV offices as one stop shops for social welfare.
How resourceful/skilled immigrant women perceive activation processes.
Volunteers as providers of welfare services.
The collaborations between public welfare offices and volunteering institutions.

Fields of study

Academic disciplines

Social work   Sociology

Subject areas

Profession   NGOs   Norwegian Labour and Welfare Offices   Social worker   Individuell oppfølging   Work approach   Work inclusion   Inclusion and exclusion of miorities

Scientific publications

Røysum, Anita (2021). Resourceful female immigrants` experiences of the Norwegian activation field. Nordic Social Work Research .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568...

Røysum, Anita (2018). The job-seeking experiences of resourceful female immigrants and the impact on their self-efficacy beliefs. European Journal of Social Work . Vol. 23.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/136914...

Røysum, Anita (2017). "How" we do social work, not "what" we do. Nordic Social Work Research . Vol. 7.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568...

Røysum, Anita (2016). Arbeidsmoral forkledd som likestilling?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.
https://www.idunn.no/spa/2016/01-02/arbeidsmoral_f...

Røysum, Anita (2014). Kritisk og akademisk kunnskap: Er vi kun forkledde akademikere?. Fontene forskning .
http://fonteneforskning.no/?app=NeoDirect&com=6/19...

Røysum, Anita (2014). Ubehaget ved å forenkle det komplekse. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 7. p. 141-159. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sos...

Røysum, Anita (2013). The reform of the welfare services in Norway: One Office - one way of thinking?. European Journal of Social Work . Vol. 16.
http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2012.722982

Røysum, Anita (2010). Nav-reformen: Sosialarbeidernes profesjon utfordres. Fontene forskning .
https://www.buyandread.com/read/fontene-20100628_0...

Røysum, Anita (2009). Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 12.
http://www.uib.no/fg/polorg/40411/tidsskrift-velfe...

Røysum, Anita (2009). "Er NAV framtidens arena for sosionomene?", i: Sosialt arbeid. Tilbakeblikk - utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift. Norsk sosionomforbund er 50 år. ISBN: 978-82-90858-06-8. 11 p.
http://www.fo.no/yrkesfag/sosialt-arbeid-tilbakebl...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete