Norwegian version
Anita Røysum

Anita Røysum

About

Profession; Social worker. Degrees in social work and sociology. PhD in the Study of Professions. Teaches these topics; Social work as a profession, science, and discipline. The Norwegian Labour and Welfare Offices (NAV). The social services in NAV. Activation and job inclusion. Social work with groups. Researching these themes; Social work as theory. Social work in the NAV system. Resourceful/skilled immigrant women. Activation processes. Integration. Islamophobia. Self-efficacy. Animal-assisted interventions (AAI). Dog-assisted therapy (DAT).

Fields of study

Academic disciplines

Social work   Sociology

Subject areas

Professional identity   History of social work   Animal-assisted interventions   Norwegian Labour and Welfare Offices   Work approach   Work inclusion   Inclusion and exclusion of miorities   Professional autonomy   Social Work and Knowledge   Female immigrant   Sociology of professions   Intersectinality perspectives in social work

Scientific publications

Røysum, Anita (2021). Resourceful female immigrants’ experiences of the Norwegian activation field. 13 p. Nordic Social Work Research. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.2011384

Røysum, Anita (2018). The job-seeking experiences of resourceful female immigrants and the impact on their self-efficacy beliefs. European Journal of Social Work. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1476328

Røysum, Anita (2017). "How" we do social work, not "what" we do. Nordic Social Work Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1284150

Røysum, Anita (2016). Arbeidsmoral forkledd som likestilling?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02

Røysum, Anita (2014). Ubehaget ved å forenkle det komplekse. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. p. 141-159. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sos

Røysum, Anita (2014). Kritisk og akademisk kunnskap: Er vi kun forkledde akademikere?. Fontene forskning.
http://fonteneforskning.no/?app=NeoDirect&com=6/19

Røysum, Anita (2013). The reform of the welfare services in Norway: One Office - one way of thinking?. European Journal of Social Work. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/13691457.2012.722982

Røysum, Anita (2010). Nav-reformen: Sosialarbeidernes profesjon utfordres. Fontene forskning.
https://www.buyandread.com/read/fontene-20100628_0

Røysum, Anita (2009). "Er NAV framtidens arena for sosionomene?", i: Sosialt arbeid. Tilbakeblikk - utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift. Norsk sosionomforbund er 50 år. ISBN: 978-82-90858-06-8. 11 p. Fellesorganisasjonen (FO).
http://www.fo.no/yrkesfag/sosialt-arbeid-tilbakebl

Røysum, Anita (2009). Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
http://www.uib.no/fg/polorg/40411/tidsskrift-velfe

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete