Norwegian version
Ingun Sletnes

Ingun Sletnes

Fields of study

Academic disciplines

Public law

Subject areas

Research ethics   Medical law   Municipal law   Administrative law   Competitive tendering   Social law

Scientific publications

Sletnes, Ingun (2023). Lovkommentarer til kommuneloven kapittel 5. Juridika.

Sletnes, Ingun ; Engelsrud, Gerd (2019). Parlamentarisme i Oslo kommune i et rettslig perspektiv. Gottrup, Rikke; Mortensen, Bent Ole Gram (Ed.). Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. p. 107-141. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sletnes, Ingun (2016). Kan kommuner slå seg sammen uten å avholde valg til nytt kommunestyre?. Lov og Rett. Vol. 55.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2016-03-04

Sletnes, Ingun (2015). Ordførerrollen i Norden i et rettslig perspektiv. Mikalsen, Knut h; Aarsæther, Nils (Ed.). Lokalpolitisk lederskap i Norden. p. 28-68. Gyldendal Akademisk.

Engelsrud, Gerd ; Jahren, Gunnar ; Sletnes, Ingun (2014). Kommunalrett Oppgaver, organisering og kontroll. ISBN: 978-82-02-45321-3. 494 p. Cappelen Damm Akademisk.

Johnsen, Åge ; Sletnes, Ingun ; Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i teori og praksis. Johnsen, Åge; Sletnes, Ingun; Vabo, Signy Irene (Ed.). Konkurranseutsetting i kommunene. p. 20-51. Abstrakt forlag.

Johnsen, Åge ; Sletnes, Ingun ; Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i kommunene. ISBN: 82-7935-181-7. 384 p. Abstrakt forlag.
http://www.abstrakt.no/index.asp?id=27168

Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Offentlige anskaffelser og kommunal tjenesteyting. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 52�119. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 72 p. Abstrakt forlag.

Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 120�150. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 30 p. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete