Norwegian version
Gerd Engelsrud

Gerd Engelsrud

Scientific publications

Engelsrud, Gerd (2021). Særlige aspekter ved styringsrett for statlige arbeidsgivere. Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum; Weltzien, Kurt (Ed.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt. Kapittel 14. p. 478-500. Gyldendal Akademisk.

Sletnes, Ingun; Engelsrud, Gerd (2019). Parlamentarisme i Oslo kommune i et rettslig perspektiv. Gottrup, Rikke; Mortensen, Bent Ole Gram (Ed.). Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. kapittel. p. 107-141. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Engelsrud, Gerd (2018). Statsansatteloven. ISBN: 978-82-02-60151-5. 140 p. Cappelen Damm Akademisk.

Engelsrud, Gerd; Jahren, Gunnar; Sletnes, Ingun (2014). Kommunalrett Oppgaver, organisering og kontroll. ISBN: 978-82-02-45321-3. 494 p. Cappelen Damm Akademisk.

Engelsrud, Gerd (2009). Saklighetskravet ved ansettelse - en sammenligning mellom privat og offentlig sektor. Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre; Michalsen, Dag (Ed.). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Kapittel. p. 149-166. Cappelen Damm Akademisk.

Engelsrud, Gerd (2004). Ansatte på anbud. Johnsen, Åge; Sletnes, Ingun; Vabo, Signy Irene (Ed.). Konkurranseutsetting i kommunene. kapittel 11. p. 314-339. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete