Heidi Gautun

Heidi Gautun

Kort om

Heidi Gautun er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (Dr. Polit) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av samhandling mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Andre hovedforskningsfelt er kommunale helse- og omsorgstjenester, og samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eldreomsorg, Samhandlingsreformen, Omsorgstjenester, Familieomsorg, Yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gautun, Heidi (2018). Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren Diskrimineres eldre?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.

Hellesø, Ragnhild; Gautun, Heidi (2018). Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care. Studies in Health Technology and Informatics . Vol. 250.
http://hdl.handle.net/11250/2579562

Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Journal of Nursing Management . Vol. 26.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j...

Gautun, Heidi; Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities. 17 s. Nordic Journal of Social Research . Vol. 8.

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2016). Caring too much? Lack of Public services to older People reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing .

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2015). Bemanningsnorm i sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/3166

Gautun, Heidi; Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out?. International Journal of Social Welfare . Vol. 24.

Hermansen, Åsmund; Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning .

Gautun, Heidi; Werner, Anne; Lurås, Hilde (2012). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 40.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig