English version
Heidi Gautun

Heidi Gautun

Kort om

Heidi Gautun er Forsker I ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier, OsloMet- storbyuniversitetet. Hun er sosiolog med utdanning (Dr. Polit) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av familieomsorg til eldre, omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet, kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre, og samhandling mellom kommuner og sykehus om helse- og omsorgstjenester til eldre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familieomsorg   Eldreomsorgstjenester   Samhandling sykehus og kommuner   Omsorg for gamle foreldre og arbeidsmarkedsdeltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gautun, Heidi ; Bratt, Christopher (2024). Caring for older parents in Norway – How does it affect labor market participation and absence from work?. Social Science and Medicine. Vol. 346.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116722

Gautun, Heidi ; Bratt, Christopher (2023). Help and Care to Older Parents in the Digital Society. 20 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.18291/njwls.137453

Kvæl, Linda Aimee Hartford ; Gautun, Heidi (2023). Social inequality in navigating the healthcare maze: Care trajectories from hospital to home via intermediate care for older people in Norway. Social Science and Medicine. Vol. 333.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116142

Gautun, Heidi ; Hartford Kvæl, Linda Aimee ; Bratt, Christopher (2022). After Hospital: Should Older Care-Needing Patients Be Transferred to Their Homes or to an intermediate Care Institution?. Healthcare. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/healthcare10030475

Gautun, Heidi ; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (2021). The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-02-07

Gautun, Heidi (2021). For få på jobb? Sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-02-05

Gautun, Heidi ; Sørvoll, Jardar (2021). Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-03-04

Veenstra, Marijke ; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing.
https://doi.org/10.1111/jan.14636

Gautun, Heidi ; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (2020). Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway. 9 s. Health Science Reports. Vol. 3.
https://doi.org/10.1002/hsr2.174

Sørvoll, Jardar ; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2020-01-09

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig