English version
Heidi Gautun

Heidi Gautun

Kort om

Heidi Gautun er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (Dr. Polit) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av samhandling mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Andre hovedforskningsfelt er kommunale helse- og omsorgstjenester, og samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familieomsorg   Eldreomsorgstjenester   Samhandling sykehus og kommuner   Omsorg for gamle foreldre og arbeidsmarkedsdeltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gautun, Heidi; Hartford Kvæl, Linda Aimee; Bratt, Christopher (2022). After Hospital: Should Older Care-Needing Patients Be Transferred to Their Homes or to an intermediate Care Institution?. Healthcare . Vol. 10.
https://www.oslomet.no/en/research/research-projec...

Gautun, Heidi (2021). For få på jobb? Sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Søkelys på arbeidslivet .

Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (2021). The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10852/89977

Gautun, Heidi; Sørvoll, Jardar (2021). Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.

Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing .

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (2020). Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway. 9 s. Health Science Reports . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2725797

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 6.

Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Nursing Management .

Gautun, Heidi (2018). Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren Diskrimineres eldre?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.

Hellesø, Ragnhild; Gautun, Heidi (2018). Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care. Studies in Health Technology and Informatics . Vol. 250.
http://hdl.handle.net/11250/2579562

Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Journal of Nursing Management . Vol. 26.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j...

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2017). Caring too much? Lack of public services to older people reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing .

Gautun, Heidi; Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge – a challenge for municipalities. Nordic Journal of Social Research .

Gautun, Heidi; Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities. 17 s. Nordic Journal of Social Research . Vol. 8.

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2016). Caring too much? Lack of Public services to older People reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing .

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (2015). Bemanningsnormer i sykehjem - National norms for staffing in nursing homes. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2015). Bemanningsnorm i sykehjem. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/3166

Gautun, Heidi; Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out?. International Journal of Social Welfare . Vol. 24.

Hermansen, Åsmund; Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning .

Gautun, Heidi; Werner, Anne; Lurås, Hilde (2012). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 40.

Gautun, Heidi (2011). Care challenges for informal caregivers of chronically ill lung patients: Results from a questionnaire survey. Scandinavian Journal of Public Health .

Gautun, Heidi (2010). Det nye barnevernbyråkratiet - En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Gautun, Heidi; Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family . Vol. 13.

Gautun, Heidi (2010). En brukerundersøkelse blant langtidsplasserte ungdommer i barnevernsinstitusjonene. Barn . Vol. 28.

Gautun, Heidi (2009). Hvordan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 6.

Gautun, Heidi (2008). Hvordan kombinerer eldre arbeidstakere jobb med omsorg for gamle foreldre?. Søkelys på arbeidslivet .

Gautun, Heidi (2007). Velferdsstatens forming av individers livsløp. Nordisk sosialt arbeid . Vol. 27.

Gautun, Heidi (2007). Hvordan gjøre det lettere for seniorene å kombinere jobb med omsorg for gamle foreldre?. Søkelys på arbeidslivet .

Gautun, Heidi (2004). Økt individualisering en trussel mot familieomsorgen?. Aldring og livsløp.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig