English version
Heidi Gautun

Heidi Gautun

Kort om

Heidi Gautun er Forsker I ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier, OsloMet- storbyuniversitetet. Hun er sosiolog med utdanning (Dr. Polit) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av familieomsorg til eldre, omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet, kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre, og samhandling mellom kommuner og sykehus om helse- og omsorgstjenester til eldre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familieomsorg   Eldreomsorgstjenester   Samhandling sykehus og kommuner   Omsorg for gamle foreldre og arbeidsmarkedsdeltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kvæl, Linda Aimee Hartford; Gautun, Heidi (2023). Social inequality in navigating the healthcare maze: Care trajectories from hospital to home via intermediate care for older people in Norway. Social Science and Medicine .

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2023). Help and Care to Older Parents in the Digital Society. Nordic Journal of Working Life Studies .

Gautun, Heidi; Hartford Kvæl, Linda Aimee; Bratt, Christopher (2022). After Hospital: Should Older Care-Needing Patients Be Transferred to Their Homes or to an intermediate Care Institution?. Healthcare . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/3029752

Gautun, Heidi (2021). For få på jobb? Sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Søkelys på arbeidslivet .

Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (2021). The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10852/89977

Gautun, Heidi; Sørvoll, Jardar (2021). Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.

Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing .

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (2020). Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway. 9 s. Health Science Reports . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2725797

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 6.

Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Nursing Management .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig