English version
Heidi Gautun

Heidi Gautun

Kort om

Heidi Gautun er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (Dr. Polit) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av samhandling mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet om omsorg til eldre. Andre hovedforskningsfelt er kommunale helse- og omsorgstjenester, og samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familieomsorg   Eldreomsorgstjenester   Samhandling sykehus og kommuner   Omsorg for gamle foreldre og arbeidsmarkedsdeltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (2020). Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge. Journal of Advanced Nursing .

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (2020). Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway. 9 s. Health Science Reports . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2725797

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 6.

Gautun, Heidi (2018). Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren Diskrimineres eldre?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.

Hellesø, Ragnhild; Gautun, Heidi (2018). Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care. Studies in Health Technology and Informatics . Vol. 250.
http://hdl.handle.net/11250/2579562

Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (2018). Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing. Journal of Nursing Management . Vol. 26.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j...

Gautun, Heidi; Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge – a challenge for municipalities. Nordic Journal of Social Research .

Gautun, Heidi; Syse, Astri (2017). Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities. 17 s. Nordic Journal of Social Research . Vol. 8.

Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (2016). Caring too much? Lack of Public services to older People reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing .

Gautun, Heidi; Veenstra, Marijke; Martens, Christine Thokle (2016). Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskriving av pasienter. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig