English version
Andreas Lillebråten

Andreas Lillebråten

Kort om

Lillebråten forsker på helse, skiftarbeid, arbeidstid og utsatte grupper. Han bred erfaring med kvantitativ metode og databehandling. Han har også vært engasjert som seminarleder og kursinstruktør for kvantitative fag, der han har veiledet både bachelor- og masterstudenter.

Han er nå ansatt som stipendiat i forskningsprosjektet «COMPRESSED», hvor han skal se på bruk av komprimert arbeidstid i kommunal helse og omsorg og hvilke helsekonsekvenser denne arbeidstidsordningen har for de ansatte.

Administrative arbeidsområder

Arbeidsmiljø   Arbeidstid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lillebråten, Andreas; Todd, Megan; Dimka, Jessica; Bakkeli, Nan Zou; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Socioeconomic status and disparities in COVID-19 vaccine uptake in Eastern Oslo, Norway. Public Health in Practice .
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2023.100391Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig