English version
Andreas Lillebråten

Andreas Lillebråten

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bernstrøm, Vilde Hoff; Fevang, Elisabeth; Gautun, Heidi; Ingelsrud, Mari Holm; Lillebråten, Andreas; Lillebø, Otto Sevaldson (2022). Dokumentasjon av data fra undersøkelse om turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Spørreundersøkelse sendt til ledere ved virksomheter i helse- og omsorgssektoren. 31 s.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/arbnot...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig