English version
Andreas Lillebråten

Andreas Lillebråten

Kort om

Lillebråten forsker på helse, skiftarbeid, arbeidstid og utsatte grupper. Han har bred erfaring med kvantitativ metode og databehandling. Han har også vært engasjert som seminarleder og kursinstruktør for kvantitative fag, der han har veiledet både bachelor- og masterstudenter.

Han er nå ansatt som stipendiat i forskningsprosjektet «COMPRESSED», hvor han skal se på bruk av komprimert arbeidstid i kommunal helse og omsorg og hvilke helsekonsekvenser denne arbeidstidsordningen har for de ansatte.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lillebråten, Andreas ; Todd, Megan; Dimka, Jessica; Bakkeli, Nan Zou ; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Socioeconomic status and disparities in COVID-19 vaccine uptake in Eastern Oslo, Norway. Public Health in Practice. Vol. 5.
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2023.100391

Alves, Daniele Evelin ; Ballo, Jannike Gottschalk; Nilsen, Wendy ; Lundberg, Camilla Stub ; Lillebråten, Andreas ; Bernstrøm, Vilde Hoff (2023). Which companies hire NEET? Organisational characteristics of hiring NEET in a Norwegian full-population registry study. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2290112Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig