English version
Andreas Lillebråten

Andreas Lillebråten

Forskningsprosjekter

  • COMPRESSED

    Med et økende behov for arbeidskraft i helse og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren.