English version
Camilla Stub Lundberg

Camilla Stub Lundberg

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lundberg, Camilla Stub (2023). Striving to abolish a deficit approach to disability: frames applied by frontline workers and activist entrepreneurs in employment. Disability & Society .

Lundberg, Camilla Stub (2022). Is There an Ableist Paradox in Frontline Workers’ Success Stories About Disability and Work Inclusion?. Scandinavian Journal of Disability Research .

Lundberg, Camilla S. (2022). Striving to abolish a deficit approach to disability: frames applied by frontline workers and activist entrepreneurs in employment. Disability & Society .

Lundberg, Camilla Stub; Solvang, Per Koren (2022). Reframing disability in the labour market: Narratives of value told by employers. Alter - European Journal of Disability Research .

Lundberg, Camilla S.; Kvaavik, Elisabeth; Tokle, Rikke Iren (2019). Nye bruksmønstre i et tobakksmarked i endring – kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/11250/2570826

Lundberg, Camilla S.; Simonsen, Eva (2015). Disability in court: intersectionality and rule of law. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1501741...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig