English version
Camilla Stub Lundberg

Camilla Stub Lundberg

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Østbye, Tone-Kari K; Woldemariam, Nardos Tesfaye; Lundberg, Camilla S.; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Andreassen, Rune (2021). Modulation of hepatic miRNA expression in Atlantic salmon (Salmo salar) by family background and dietary fatty acid composition. Journal of Fish Biology .
https://hdl.handle.net/11250/2724977

Lundberg, Camilla S.; Kvaavik, Elisabeth; Tokle, Rikke Iren (2019). Nye bruksmønstre i et tobakksmarked i endring – kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom. Nordic Studies on Alcohol and Drugs . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/11250/2570826

Lundberg, Camilla S.; Simonsen, Eva (2015). Disability in court: intersectionality and rule of law. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1501741...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig