Seniorpolitikk i kunnskaps- og teknologibransjen

I studien skal vi undersøke hvordan arbeidsgivere i kunnskaps- og teknologibransjen forvalter, i betydningen utvikler og beholder, arbeidskraftressursene blant seniorer.

I kunnskaps- og teknologibransjen er det behov for kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Samtidig tilsier den demografiske utviklingen med stadig flere som lever lengre et behov for bedre utnyttelse av kompetanse uansett alder. Ved å satse på aldersmangfold som ressurs kan virksomheter få en større tilgang på kandidater som kan dekke et stadig økende kompetansegap.

I Norge er det også en uttrykt politisk målsetning om at seniorer skal stå lenger i arbeidslivet. Av den grunn er det viktig å vite mer om hvilke strategier og praksiser ved arbeidsplassen som fremmer et aldersmangfold som ressurs, det vil si at seniorer ses på som nyttige for bedriftens lønnsomhet og er verdsatt som arbeidskraft. Prosjektet relateres til den nasjonale og internasjonale forskningslitteraturen om aldersmangfold på arbeidsplassen.

Vi skal undersøke hva som preger arbeidsgivers strategier og praksiser med å fremme aldersmangfold, med et særskilt fokus mot kompetanseutvikling og livslang læring, og hvordan arbeidstakere og tillitsvalgte opplever å kunne påvirke valg av slike strategier og praksiser.

I studien skal vi gjennomføre intervjuer av ledere, HR, tillitsvalgte og arbeidstakere ved virksomheter som ser ut til å nyttiggjøre seg av seniorer på en god måte, og gjennomføre en spørreundersøkelse til ledere i kunnskaps- og teknologibransjen.

  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...