Seniorpolitikk i reiselivsbransjen

Senter for seniorpolitikk (SSP) ønsker å gjennomføre en forundersøkelse om hvordan ledere i ‘Hotell- og restaurantdelen’ av NHO forvalter arbeidskraftressursene hos ansatte sent i karrieren.

Reiselivsbransjen er en voksende næring med behov for kontinuerlig oppdatering av kompetanse. Samtidig tilsier den demografiske utviklingen med stadig flere som lever lengre et behov for bedre utnyttelse av kompetanse uansett alder.

Ved å satse på arbeidstakere i senkarrieren kan virksomheter få en større tilgang på kandidater som kan dekke et stadig økende kompetansegap.

I tillegg er det også et uttalt politisk mål i Norge at flere eldre arbeidstakere står lenger i jobb.

Derfor er det viktig å vite mer om lederes holdninger til og erfaringer med å forvalte arbeidskraftressursene blant eldre ansatte, og organiseringen av dette.

Vi skal gjennomføre en intervjuundersøkelse til ledere i 7-10 virksomheter i hotell- og restaurantbransjen.

Ved å intervjue i flere virksomheter belyser vi en større bredde av erfaringer som ulike virksomheter kan møte. Felles erfaringer som avdekkes kan være relevante for flere virksomheter utover utvalget.

Prosjektet relateres til den nasjonale og internasjonale litteraturen om hvordan fremme aldersmangfold på arbeidsplassen.
 

  • Samarbeidspartnere

    Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...