Utredning om transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statlig tariffområde

Hvordan skape inkluderende arbeidsplasser – også for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens?

Vi vet lite om erfaringene transpersoner og personer med kjønnsinkongruens har med arbeidslivet i statlig tariffområde, og hvordan arbeidsgiverne jobber med å inkludere dem. AFI skal sammen med Institutt for sosialfag utvide kunnskapsgrunnlaget om dette feltet.

I prosjektet skal vi gjennomføre intervjuer med transpersoner og personer med kjønnsinkongruens, og med ulike aktører på arbeidsplassen som har erfaring med denne gruppen. 

Basert på denne kunnskapen, samt eksisterende forskning på feltet, vil vi komme med forslag til gode tiltak for inkludering og tilrettelegging for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statlig tariffområde. 

Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens vil erfare arbeidslivet ulikt. For å få fram mangfoldet i slike erfaringer, som igjen har betydning for anbefalinger til tiltak, tar vi i bruk interseksjonell teori. 

Rekruttering til intervjuer

Vi holder på med rekruttering til intervjuene. Ta gjerne kontakt med Camilla Stub Lundberg om du er interessert i prosjektet.

  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...