English version
Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Solberg, Anne Grethe (2017). Kjønnsbalanse i ledelse. ISBN: 9788202413767. 219 s. Cappelen Damm Akademisk.

Huse, Morten; Solberg, Anne Grethe (2009). Gender-related boardroom dynamics : : how Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. Huse, Morten (Red.). The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. s. 344-364. Routledge.

Huse, Morten; Solberg, Anne Grethe (2006). Gender related boardroom dynamics: How Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. 18 s. Women in Management Review. Vol. 21.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig