Strategy to Achieve Results

Prosjektet analyserer utvikling av kjønnsbalanserende prosesser i fem organisasjoner: Telia, Evry, Hamar Media, Capgemini og Sweco.

Det fasiliteres samlinger for erfaringsutveksling, ytes strategisk rådgivning og kvinner bevisstgjøres i sin karriereutvikling gjennom internseminarer.

  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...