Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

Dette prosjektet skal gi kunnskap om utfordringer kvinner og menn over 55 år møter når de søker ny jobb.

I dette prosjektet skal vi undersøke om rekrutteringsmetoder, holdninger, valg av kommunikasjon og tiltak kan virke inn på opplevelsen av jobbsøkeprosessen.

Vi vil ha to fokusgrupper bestående av jobbsøkende seniorer som har fått og ikke fått jobb. Deretter vil vi gjennom 26 kvalitative intervjuer med seniorer kartlegge opplevelser knyttet til jobbskifte etter fylte 55 år.

Vi skal belyse og finne mønstre i hvordan aldersgruppen 55+ selv opplever hva som fremmer og hemmer dem i jobbsøkerprosessen.

Følgende forskningsspørsmål skal belyse dette:

Forskningsnyheter

Eldre dame ser på en mobil og har en lap-top foran seg.
Eldre arbeidstakere tilbys sluttpakker

Er det plass for seniorene i norsk arbeidsliv?

Tre eldre personer trener i en sal.
Eldre med demens trenger trening

Mange eldre med demens er i dårlig fysisk form. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram for denne sårbare pasientgruppen.

Illustrasjonsbilde av en mann med briller som ser på en kollega og smiler.
Disse arbeidsplassene klarer i større grad å holde på medarbeiderne

Forskere har undersøkt hvilket klima på arbeidsplassene som gjør at folk ønsker å bli i jobben sin.

Illustrasjonsbilde av kokker på et kjøkken som lager mat.
Jobben din påvirker levealderen

Et yrkesliv er på 67 000 arbeidstimer. Hva du jobber med og hvordan du jobber har innvirkning på helsen din, viser forskning.