Eldre med demens trenger trening

Tre eldre personer trener i en sal.

God fysisk form er viktig for å kunne fortsette å bo hjemme, for å kunne være med på aktiviteter og for livskvaliteten hos eldre personer.

Eldre med kognitiv svikt eller demens klarer etter hvert ikke å ta vare på seg selv, og blir mer og mer avhengig av hjelp fra andre. Det kan føre til en stillesittende og lite aktiv hverdag og bidra til å redusere fysisk form.

Eldre som har vært innlagt på sykehus er også ofte lite aktive og har redusert fysisk form. Men det er eldre med demens som er klart i dårligst form, ifølge en studie av Therese Brovold og Karin Hesseberg ved OsloMet.

De har sammenlignet pasientgruppene for å finne ut av hvem som har aller dårligst fysisk form og for å rette oppmerksomheten mot fysisk form hos eldre med kognitiv svikt. Dette er den første studien som har sammenlignet to grupper med skrøpelige eldre.

Store forskjeller

Resultatene viser at flertallet av de eldre med kognitiv svikt eller demens hadde den dårligste fysiske formen. De skåret dårligere på testene som gikk på muskelstyrke, bevegelighet og kondisjon.

Kognisjon betyr det som har med oppfatning og tenkning å gjøre, og omfatter også evnen til oppmerksomhet og hukommelse, resonnering og problemløsning. En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger, og demens er et eksempel på en sykdom der den kognitive svikten ikke lar seg helbrede.

– Det overrasket oss at forskjellen mellom de med demens og de som har vært innlagt på sykehus var så stor, sier forsker og fysioterapeut Therese Brovold.

Hun og Hesseberg har sammenlignet kondisjon, styrke, balanse og bevegelighet, og analysene ble kontrollert for alder, kjønn og antall sykdommer.

Sårbare grupper

Den ene gruppen i studien var 98 eldre mennesker fra 65 år og oppover, som var under utredning for demenssykdom, og hadde fått diagnosen demens eller mild kognitiv svikt.

Den andre gruppen var 115 eldre personer over 70 år som nylig hadde vært innlagt på sykehus på grunn av medisinske sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og muskel- og skjelettsykdommer.

Gjennomsnittsalderen for alle deltakerne var 78 år, og alle var hjemmeboende.

Resultatene viser at eldre med kognitiv svikt eller demenssykdom hadde færre tilleggssykdommer enn eldre som hadde vært innlagt på sykehus, men på tross av dette hadde de eldre med kognitiv svikt og demens dårligere fysisk form. De skåret dårligere på testene som gikk på muskelstyrke, bevegelighet og kondisjon.

Gir dårligere livskvalitet

– Resultatene kan tyde på at de med demens er mindre fysisk aktive. Inaktiviteten kan gjøre dem mindre selvstendige i daglige aktiviteter og det går utover livskvaliteten deres, sier Karin Hesseberg.

Kognitiv svikt går utover hukommelse, konsentrasjon og planlegging, og det blir derfor vanskelig å planlegge fysiske aktiviteter uten hjelp.

Hun mener det bør gjøres mye mer for at de med demens får være i fysisk aktivitet.

Trening gir bedre balanse og styrke og kan i noen tilfeller bremse utviklingen av kognitiv svikt. Tidligere forskning viser også at trening gir en effekt på apatien som mange eldre med demens preges av. I tillegg kan det ha en positiv effekt på uroligheten som mange opplever.

– Når eldre mennesker utredes for mulig demenssykdom, burde derfor både fysisk og kognitiv funksjon vurderes. Men ofte får det kognitive oppmerksomheten og fysisk form blir oversett, sier Hesseberg.

Må følges opp

Løsningen er individuelt tilrettelagte treningsprogram, mener forskeren.

Hennes kollega Therese Brovold påpeker at vi må tenke nytt for å bevare den fysiske formen til eldre pasientgrupper.

– Både eldre med demens og eldre som nylig har vært innlagt på sykehus, trenger å motiveres og få hjelp til fysisk aktivitet. Vi må foreskrive trening på samme måte som vi foreskriver medisiner, sier hun.

Denne saken ble publisert første gang 20.01.2017.

Referanser

Hesseberg, K., m.fl.: Physical Fitness in Older People Recently Diagnosed with Cognitive Impairment Compared to Older People Recently Discharged from Hospital. Dement Geriatric Cognitive Disorder Extra, 2016. DOI: 10.1159/000447534. Sammendrag.

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Eldre kvinne med rullator sittende i en gang
Får ikke nødvendig trening på sykehjem

De fleste sykehjemsbeboere lever et passivt liv.

Geir Hammer i midten løper opp en bakke sammen med andre fra treningsgruppa.
Trening etter hjertesykdom kan redde liv

Hjertepasienter som deltar på rehabilitering, har mye lavere risiko for å dø av ny hjertesykdom. Problemet er at mange ikke får tilbud om rehabilitering.

Eldre kvinne som sitter i en stol og titter ut av vinduet.
– Inaktivitet er vår tids tause morder

Selv korte perioder med inaktivitet kan få store konsekvenser for eldre mennesker. Forskere etterlyser mer ressurser til trening for eldre under pandemien.

Forskningsartikkel av:
Fakultet for helsevitenskap (HV)
Publisert: 11.05.2020
Sist oppdatert: 10.09.2020
Tekst: Sonja Balci
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet