English version
Per Erik Solem

Per Erik Solem

Kort om

Per Erik Solem har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970. Han er bredt orientert innen gerontologien og har arbeidet med aldring generelt, særlig psykologisk og sosial aldring. Han lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens, eldres forhold til døden, alderisme, aldringsteori, aldring i arbeidslivet og pensjonering. På de fleste av disse feltene har han også drevet forskning. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering. Per Erik Solem er studieprogramansvarlig for den tverrfaglige mastergraden i gerontologi ved NTNU i Gjøvik og professor (20%) samme sted.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring   Livsløp   Pensjonering   Aldring og arbeid   Aldrings psykologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Solem, Per Erik (2016). Ageism and age discrimination in working life. Nordic Psychology . Vol. 68.

Solem, Per Erik; Syse, Astri; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; De Lange, Annet Harmke; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani (2016). To leave or not to leave: retirement intentions and retirement behaviour. Ageing & Society . Vol. 36.

Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2015). Changes in health and health behavior associated with retirement. Journal of Aging and Health . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2460696

Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik; De Lange, Antoinette Harmke; Syse, Astri; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani (2015). Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study. Work, Aging and Retirement .
http://workar.oxfordjournals.org/content/1/3/284

Syse, Astri; Solem, Per Erik; Ugreninov, Elisabeth; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2014). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis from Norway. Research on Aging . Vol. 36.
http://roa.sagepub.com/content/36/5/625

Solem, Per Erik; Syse, Astri; Veenstra, Marijke (2013). Pensjonering og endring av helse og helsevaner. Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (Red.). Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. Kapittel 11. s. 141-155.

Solem, Per Erik (2013). Etter pensjonering - mer eller mindre aktiv?. Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (Red.). Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. Kapittel 14. s. 177-189.

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2012). How do different exit routes from work affect older worker's self-esteem?. De Wals, Stefan; Meszaros, Katerina (Red.). Handbook on Psychology of Self-Esteem. Chapter 19. s. 325-337. Nova Science Publishers, Inc..

Solem, Per Erik (2012). Endring i husarbeid, fritidsaktiviteter og frivillig arbeid etter yrkesavgang. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig