English version
Per Erik Solem

Per Erik Solem

Kort om

Per Erik Solem har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970. Han er bredt orientert innen gerontologien og har arbeidet med aldring generelt, særlig psykologisk og sosial aldring. Han lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens, eldres forhold til døden, alderisme, aldringsteori, aldring i arbeidslivet og pensjonering. På de fleste av disse feltene har han også drevet forskning. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering. Per Erik Solem er professor (20%) i gerontologi ved NTNU i Gjøvik.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Solem, Per Erik ; Hauge, Linda; Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina (2023). Older Workers and Work Exit Preferences in a Digitalized Working Life. 16 s. Nordic Journal of Working Life Studies.
https://doi.org/10.18291/njwls.140206

Komp-Leukkunen, Kathrin; Poli, Arianna; Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina ; Heuer, Annika; Norum, Roger; Solem, Per Erik ; Khan, Jawaria; Rantanen, Visa; Motel-Klingebiel, Andreas (2022). Older Workers in Digitalizing Workplaces: A Systematic Literature Review. The journal of aging and social change. Vol. 12.
https://doi.org/10.18848/2576-5310/CGP/v12i02/37-5

Solem, Per Erik (2020). The affective component of ageism needs attention. International journal of manpower. Vol. 41.
https://doi.org/10.1108/IJM-11-2018-0380

Salomon, Robert H ; Solem, Per Erik (2020). Nordic responses to extending working life. 7 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-01

Solem, Per Erik ; Salomon, Robert H ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Does a raised mandatory retirement age influence managers' attitudes to older workers?. 14 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-05

Solem, Per Erik ; Syse, Astri ; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; De Lange, Annet Harmke; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani (2016). To leave or not to leave: retirement intentions and retirement behaviour. Ageing & Society. Vol. 36.
https://doi.org/10.1017/S0144686X14001135

Solem, Per Erik (2016). Ageism and age discrimination in working life. 16 s. Nordic Psychology. Vol. 68.
https://doi.org/10.1080/19012276.2015.1095650

Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik ; De Lange, Antoinette Harmke; Syse, Astri ; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani (2015). Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study. Work, Aging and Retirement.
https://doi.org/10.1093/workar/wav011

Syse, Astri ; Veenstra, Marijke ; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (2015). Changes in health and health behavior associated with retirement. 29 s. Journal of Aging and Health. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/0898264315624906

Syse, Astri ; Solem, Per Erik ; Ugreninov, Elisabeth ; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude (2014). Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis from Norway. Research on Aging. Vol. 36.
https://doi.org/10.1177/0164027513516151

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig