English version

Sosial ulikhet i aldring (SiA)

Dette prosjektet vil undersøke hva som påvirker sosial ulikhet i helse, og hvordan ulik organisering av helse- og omsorgstjenester kan bidra til sosial ulikhet i aldring.

«Social Inequalities in Ageing» (SiA) – er ett av fem prosjekter som fikk tilslag da Nordforsk lyste ut midler innen temaet ujevn fordeling av helse og velferd.

Prosjektet skal ta for seg to tett sammenhengende hovedområder. For det første kartlegges faktorer som påvirker sosial ulikhet i helse og funksjon fra midt i livet og oppover, inklusiv de aller eldste. For det andre vil prosjektet se nærmere på velferdsreformer i de nordiske landene i løpet av de siste 20 år og utforske hvordan reformer innenfor helse- og omsorgstjenester kan ha bidratt til nye sosiale ulikheter i aldring.

Det som særlig skiller prosjektet fra annen forskning på dette området, er det sterke fokuset på betydning av sosial ulikhet, ikke bare sosioøkonomisk, men også ulikhet knyttet til kjønn og etnisitet.

Prosjektet ledes av professor Johan Fritzell fra Aging Research Centre (ARC) ved Karolinska instituttet i Stockholm og er et samarbeid mellom forskere fra Danmark, Finland, Island og Norge.

Maja Weems Grøtting er doktorgradsstipendiat på prosjektet ved NOVA.