English version

Overgangen mellom arbeid og pensjon

I dette prosjektet undersøker forskerne hva som kjennetegner overgangen mellom arbeid og pensjon og hvilke forhold som har betydning for når og hvordan den foregår.

For noen er overgangen fra yrkesaktivitet til et liv som pensjonist enkel og etterlengtet, for andre dreier det seg om en krevende, og kanskje uønsket, prosess. Formålet med prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner denne overgangen og hvilke forhold som har betydning for når og hvordan den foregår. I tillegg vil vi belyse mulige konsekvenser av koronapandemien for eldres yrkesaktivitet og pensjoneringsmønstre. 

Analysene vil baseres på både kvantitative (longitudinelle og tverrsnitt) og kvalitative data, og inkludere både yrkesaktive som nærmer seg avgangsalder (60+) og personer som har gått av i løpet av de siste årene. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA ved OsloMet og Høgskolen i Innlandet. Prosjektresultatene vil bidra til økt forståelse av pensjoneringsatferd og vil på den måten kunne gi arbeidslivet bedre innsikt i forhold som vektlegges i pensjoneringsprosesser og hva som kan bidra til at flere utsetter tidspunktet for yrkesavgang. 

Aktuelt fra prosjektet

Eldre kvinnelig professor snakker med to elever
Flere trapper ned i jobben før de går av

Stadig færre går fra å være i full jobb én dag til å bli heltidspensjonist den neste. Veien ut av arbeidslivet er i endring, viser en fersk NOVA-rapport.