English version
Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Kort om

Hans Christoffer Aargaard Terjesen har de siste årene arbeidet mest med ledelse og lederutvikling, arbeidsmiljø, konflikthåndtering, seniorpolitikk og sykefravær. Terjesen er en erfaren fasilitator av dialogverksteder og etterspurt foredragsholder. Han har tidligere vært ledelsespaltist i Dagens Næringsliv, komiteleder i ISO og styremedlem i Senter for Seniorpolitikk (SSP). 

I tillegg til sin forskningskompetanse har Terjesen bred operasjonell erfaring med å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger i virksomheter og bistå i etterkant med å utforme og gjennomføre handlingsplaner. Terjesen bistår også virksomheter med konflikthåndtering. Terjesen har også operasjonell erfaring med å utvikle, lede og gjennomføre sykefraværs- og lederutviklingsprosjekter med dokumenterbare positive resultater.

Terjesen leverte i september 2023 inn sin doktoravhandling om hvordan ledelse påvirker returen til jobb for personer som har vært utsatt for traumatisk hodeskade (TBI) og hva som kjennetegner både fremragende og dårlig ledelse i disse returprosessene. 

Terjesen er utdannet sosiolog ved UiO og har vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) siden 2008. Før dette jobbet han som leder i et privat helseforetak. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ledelse   Konfliktløsning   Sykefravær   Seniorpolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Klethagen, Pål; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2023). Workplace accommodation in return to work after mild traumatic brain injury. 14 s. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 74.
https://doi.org/10.3233/WOR-211440

Solem, Per Erik ; Salomon, Robert H ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Does a raised mandatory retirement age influence managers' attitudes to older workers?. 14 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-05

Frøyland, Kjetil ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Workplace perceptions of older workers and implications for job retention. 18 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120819

TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2018). Bevisstløs ledelse. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. s. 184-211. Gyldendal Akademisk.

Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L. ; Sveen, Unni ; Aas, Eline; Enehaug, Heidi ; Alves, Daniele Evelin ; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein ; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s13063-017-2218-7

Terjesen, Hans Christoffer Aargaard ; Salomon, Robert H (2015). Langsiktig ledelse: Om bærekraftig aldring i arbeidslivet. ISBN: 978-82-02-42667-5. 225 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kristiansen, Svein-Tore; TERJESEN, Hans Chr. Aa (2013). Industrielt demokrati og kunnskapsorganisering: Om betingelser for medarbeiderdrevet innovasjonsarbeid i produksjonsbedrifter. Johnsen, Hans Christian Garmann; Pålshaugen, Øyvind (Red.). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. s. 114-133. Cappelen Damm Akademisk.

TERJESEN, Hans Chr. Aa (2010). Med en misjon i lasten: Når sårbarheten blir suksessens kriterium. Magma forskning og viten. Vol. 13.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig