Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kompetanse, rekruttering og kommunestørrelse. Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne (Red.). Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. 8. s. 185-197. Res Publica.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner?. Fagbladet samfunn og økonomi . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig