English version
Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Vitenskapelige publikasjoner

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2019). Brukerstemmen i tjenesteutvikling - noen dilemmaer. Støkken, Anne Marie (Red.). Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Kapittel 8. s. 133-149. Fagbokforlaget.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kompetanse, rekruttering og kommunestørrelse. Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne (Red.). Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. 8. s. 185-197. Res Publica.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner?. Fagbladet samfunn og økonomi . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig