English version
Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Finne, Joakim; Sadeghi, Talieh; Bring Løberg, Ida; Bakkeli, Vidar; Sehic, Belma; Thørrisen, Mikkel Magnus (2023). Predictors of satisfaction with digital follow-up in Norwegian Labor and Welfare Administration: A sequential mixed-methods study. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12936

Sadeghi, Talieh; Finne, Joakim; Løberg, Ida Bring; Bakkeli, Vidar; Thørrisen, Mikkel Magnus (2023). Comparing digital to traditional follow-up in the Norwegian labour and welfare administration: a youth perspective on trust and satisfaction. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/nwr.8.3.2

Bakkeli, Vidar (2022). Evidence-based activation work and service individualisation: client and frontline worker experiences with a standardised intervention. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2083085

Bakkeli, Vidar (2022). Handling Tensions in Frontline Policy Implementation: Legitimating, Interpreting, and Shielding a Disruptive Intervention. 11 s. International Journal of Public Administration.
https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2009856

Bakkeli, Vidar; Breit, Eric Martin Alexander (2021). From “what works” to “making it work”: A practice perspective on evidence-based standardization in frontline service organizations. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12757

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2020). ‘Developing an App Could Be the Wrong Place to Start’: User Reflections and Ideas about Innovation in Municipal Substance Abuse Services. 22 s. Nordic Journal of Social Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/njsr.2185

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2019). Brukerstemmen i tjenesteutvikling - noen dilemmaer. Støkken, Anne Marie (Red.). Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. s. 133-149. Fagbokforlaget.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kompetanse, rekruttering og kommunestørrelse. Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne (Red.). Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. s. 185-197. Res Publica.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner?. Fagbladet samfunn og økonomi. Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig