English version

Det digitale prismet og det nordiske bedriftsdemokratiet under press (DigiWORK)

«Big data» og kunstig intelligens endrer på radikalt vis måten vi arbeider på, blir ansatt og sagt opp på, administrert og ledet. «Datafiseringen» endrer vår evne til å påvirke våre arbeidsforhold. Likevel har konsekvensene av dette for demokratiet på arbeidsplassen, medbestemmelsen, individuell autonomi og deltakelse ikke blitt forstått fullt ut.

Monitorering, algoritmiske ledelsessystemer, automatiserte støttesystemer i beslutningsprosesser, kvantitative prestasjonsmål og liknende teknologier representerer nye styringsformer på arbeidsplassene.

Algoritmisk styring, som en ny form for makt, setter modellen for demokrati på arbeidsplassen, altså trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforeninger og offentlige myndigheter, under press.

Dette prosjektet undersøker effekter av digital omforming av arbeidet på den norske modellen for demokrati på arbeidsplasser og i trepartssamarbeidet.

Vi spør:

DigiWORK tar i bruk sammenliknende kvalitative og kvantitative studier og analyser av hvordan digitalisering av arbeidet påvirker den norske modellen for demokrati på arbeidsplassene. Det vil sette oss i stand til å forstå nye konstellasjoner av makt og styring som vokser fram, og å formidle innsikter og mulige handlingsrom for politikere, arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelse.

Prosjektet utføres ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, i samarbeid med forskerkolleger ved Universitetet i Roskilde, Teesside University (UK), og Universitetet i Oslo. Studiene gjennomføres i universitets- og høyskolesektoren, helseforetakene, petroleumsindustrien og politiet i samarbeid med sentrale fagforbund i hvert felt.

  • Samarbeidspartnere

    • Universitetet i Oslo
    • Teesside University
    • Roskilde universitet
  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...