English version

Arbeid, ledelse og mestring

Denne forskningsgruppen kombinerer kunnskap om arbeidslivets overordnede utvikling med kompetanse innen ledelsesforskning, arbeidsmiljøforskning og konflikthåndtering.

Forskerne i gruppa har lang erfaring som profesjonelle samarbeidspartnere i forsknings-, evaluerings- og utviklingsoppdrag.

Repertoaret av forskningsmetoder spenner fra registerdataundersøkelser og statistiske undersøkelser via individ- og gruppebaserte intervjumetoder til endringsarbeid i konkrete virksomheter.

Oppdragsgivere

Oppdragsgivere er både privat og offentlig sektor samt ulike organisasjoner. Våre forskere er også engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid, foredragsvirksomhet og publisering.

Hva forsker vi på?

Vi forsker på temaer som bemanningsbransjen, kjønnsbalanse i ledelse, den norske ledelsesmodellen, medvirkning og medbestemmelse, new public management, eldres arbeidsdeltakelse og digitalisering i arbeidslivet.

Vi lager også flere årlige barometerundersøkelser, som Medbestemmelsesbarometeret (medbestemmelsesbarometeret.oslomet.no) og YS Arbeidslivsbarometer (ys.no).

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...

  Aktuell forskning fra gruppen

  Ung kvinne tar seg oppgitt til pannen.
  Kvinner får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger

  Menn har større sannsynlighet for å få innvilget søknad om dagpenger enn kvinner, ifølge ny rapport. Forsker Ida Drange trekker frem en mulig årsak.