English version

Arbeid, ledelse og mestring

Denne forskningsgruppen kombinerer kunnskap om arbeidslivets overordnede utvikling med kompetanse innen ledelsesforskning, arbeidsmiljøforskning og konflikthåndtering.

Vi lager flere årlige barometer-undersøkelser, som Medbestemmelsesbarometeret og Arbeidslivsbarometeret (ys.no, last ned og les rapportene her), og forsker på temaer som bemanningsbransjen, kjønnsbalanse i ledelse, den norske ledelsesmodellen, medvirkning og medbestemmelse, new public management, eldres arbeidsdeltakelse og digitalisering i arbeidslivet.

Forskerne i gruppa har lang erfaring som profesjonelle samarbeidspartnere i forsknings-, evaluerings- og utviklingsoppdrag.

Repertoaret av forskningsmetoder spenner fra registerdata- og statistiske undersøkelser via individ- og gruppebaserte intervjumetoder til endringsarbeid i konkrete virksomheter. Oppdragsgivere er både privat og offentlig sektor samt ulike organisasjoner. Våre forskere er også engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid, foredragsvirksomhet og publisering.

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...

Aktuell forskning fra gruppen

Ung kvinne tar seg oppgitt til pannen.
Kvinner får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger

Menn har større sannsynlighet for å få innvilget søknad om dagpenger enn kvinner, ifølge ny rapport. Forsker Ida Drange trekker frem en mulig årsak.