English version

Arbeid, ledelse og mestring

Denne forskningsgruppen kombinerer kunnskap om arbeidslivets overordnede utvikling med kompetanse innen ledelsesforskning, arbeidsmiljøforskning og konflikthåndtering.

Vi lager flere årlige barometer-undersøkelser, som Medbestemmelsesbarometeret og Arbeidslivsbarometeret (ys.no, last ned og les rapportene her), og forsker på temaer som bemanningsbransjen, kjønnsbalanse i ledelse, den norske ledelsesmodellen, medvirkning og medbestemmelse, new public management, eldres arbeidsdeltakelse og digitalisering i arbeidslivet.

Forskerne i gruppa har lang erfaring som profesjonelle samarbeidspartnere i forsknings-, evaluerings- og utviklingsoppdrag.

Repertoaret av forskningsmetoder spenner fra registerdata- og statistiske undersøkelser via individ- og gruppebaserte intervjumetoder til endringsarbeid i konkrete virksomheter. Oppdragsgivere er både privat og offentlig sektor samt ulike organisasjoner. Våre forskere er også engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid, foredragsvirksomhet og publisering.

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...

Aktuell forskning fra gruppen

Politiet
Når mening drukner i måling

Hva skjer egentlig med politiets arbeid og motivasjon, når kun det som kan telles regnes med? Det spør AFI-forsker Christin Thea Wathne i sin bok «Målstyring i politiet».