Mangfold blant Utdanningsforbundets tillitsvalgte?

Prosjektet utføres på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Prosjektet «Fordi – eller irrelevant? (mangel på) Mangfold blant Utdanningsforbundets tillitsvalgte?»  skal undersøke hvilke barrierer og muligheter som er til stede når det gjelder å styrke det flerkulturelle mangfoldet i tillitsvalgtapparatet i Utdanningsforbundet.

  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...