Norwegian version
Andreas Lillebråten

Andreas Lillebråten

Research projects

Publications and research

Research reports

Bernstrøm, Vilde Hoff; Fevang, Elisabeth; Gautun, Heidi; Ingelsrud, Mari Holm; Lillebråten, Andreas; Lillebø, Otto Sevaldson (2022). Dokumentasjon av data fra undersøkelse om turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Spørreundersøkelse sendt til ledere ved virksomheter i helse- og omsorgssektoren. 31 p.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/arbnot...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete