English version
Øyunn Syrstad Høydal

Øyunn Syrstad Høydal

Kort om

Jeg forsker på evalueringer og kunnskapsbasert politikkutforming og skole og utdanning.
Innimellom gjør jeg helt andre ting, som for eksempel å delta i et forskningssamarbeid med NMBU om dyrevelferd og kalkuner.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Høydal, Øyunn Syrstad ; Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2024). The framing of educational digitalization: A scoping review of empirical studies. European Journal of Education.
https://doi.org/10.1111/ejed.12695

Høydal, Øyunn Syrstad (2023). Political bias in evidence for policymaking and the knowledge work of civil servants: the case of the ongoing digitalization of the Norwegian school. 13 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2264862

Høydal, Øyunn Syrstad ; Haldar, Marit (2021). A tale of the digital future: Analyzing the digitalization of the Norwegian education system. Critical Policy Studies.
https://doi.org/10.1080/19460171.2021.1982397

Høydal, Øyunn Syrstad ; Tøge, Anne Grete (2021). Evaluating social policies: Do methodological approaches determine the policy impact?. 14 s. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12682

Høydal, Øyunn Syrstad (2021). Evaluation, Framing and Power Øyunn Syrstad Høydal*. 16 s. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). Vol. 25.
https://doi.org/10.58235/sjpa.v25i3-4.7093

Høydal, Øyunn Syrstad (2021). Evaluation, Framing and Power. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA).

Høydal, Øyunn Syrstad (2020). Worlds apart or coproduction? Investigating the relationship between knowledge users and producers. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/1356389020931880

Høydal, Øyunn Syrstad (2018). Evaluation: Method and societal phenomenon. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice.
https://doi.org/10.1177/1356389018804263Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig