English version
Jan Messel

Jan Messel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samtidshistorie (etter 1945)

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Messel, Jan (2023). Arbeiderhistorie – hva nå?. Arbeiderhistorie . Vol. 37.

Messel, Jan (2022). Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818-2018. ISBN: 978-82-530-4231-2. 471 s. Pax Forlag.

Messel, Jan (2021). Akademisering av yrkesutdanninger - fra frigjøring til tvang. Arr - Idéhistorisk tidsskrift .

Messel, Jan; Roll-Hansen, Hege; Slottemo, Hilde Gunn (2021). Å skape et uenighetsfellesskap: Historisk tidsskrift som debattforum. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 100.
https://hdl.handle.net/11250/2835148

Messel, Jan (2021). Politiutdanningens historie i et komparativt perspektiv. Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Del 5, Kapittel 21. s. 607-625. Cappelen Damm Akademisk.

Dahl-Michelsen, Tone; Nicholls, David A.; Messel, Jan; Groven, Karen Synne (2021). Boundary work: the Mensendieck system and physiotherapy education in Norway. Physiotherapy Theory and Practice . Vol. 37.

Messel, Jan (2018). «Arbeiderbevegelsen» i arbeiderbevegelsens historie. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Red.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Kapittel. Novus Forlag.

Messel, Jan (2017). Profesjoner i profesjonshistorien. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Red.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. Pax Forlag.

Messel, Jan; Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. s. 44-55. Universitetsforlaget.

Messel, Jan (2014). Barnevernspedagogutdanningens historie. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 91.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig