Norwegian version
Jan Messel

Jan Messel

Fields of study

Academic disciplines

Contemporary history (after 1945)

Scientific publications

Messel, Jan (2018). «Arbeiderbevegelsen» i arbeiderbevegelsens historie. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Ed.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Kapittel. Novus Forlag.

Messel, Jan (2017). Profesjoner i profesjonshistorien. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. Pax Forlag.

Messel, Jan; Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Ed.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. p. 44-55. Universitetsforlaget.

Messel, Jan (2014). Barnevernspedagogutdanningens historie. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 91.

Messel, Jan (2014). Sosialarbeiderne. Slagstad, Rune; Messel, Jan (Ed.). Profesjonshistorier. Kapittel 17. p. 526-565. Pax Forlag.

Slagstad, Rune; Messel, Jan (2014). Profesjonshistorier. ISBN: 978-82-530-3752-3. 809 p. Pax Forlag.

Messel, Jan; Terum, Lars Inge (2014). Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge. Gjallerhorn .
http://hdl.handle.net/10642/2447

Messel, Jan (2013). I velferdsstatens frontlinje - barnevernpedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. ISBN: 978-82-15-02163-8. 408 p. Universitetsforlaget.

Messel, Jan (2010). Hvordan gjøre forskjell på folk. Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Sørvoll, Jardar (Ed.). Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Kapittel. p. 245-266. Abstrakt forlag.

Messel, Jan Erik (2008). "Fremad og aldri glemme" historiekulturen i LO fra midten av 1970-årene til slutten av 1980-årene. Arbeiderhistorie .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete