English version
Jens-Christian Smeby

Jens-Christian Smeby

Kort om

Redaktør Professions and Professionalism
Fagansvarling Læringsbiblioteket - Forskning på digitalisering og læring
Forskningsprosjekter: Contradictory institutional logics in interaction?

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Høyere utdanning   Profesjonsutdanning   Fagekspertise   Profesjonell utvikling   Kunnskapsformer

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education.

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2018). The relationship among learning outcome measures used in higher education. Quality in Higher Education . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/11250/2563008

Caspersen, Joakim; Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 10. s. 118-129. Universitetsforlaget.

Messel, Jan; Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. s. 44-55. Universitetsforlaget.

Smeby, Jens-Christian; Mausethagen, Sølvi (2017). Profesjonskvalifisering. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 1. s. 11-20. Universitetsforlaget.

Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. ISBN: 9788215026459. 261 s. Universitetsforlaget.

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (2017). Measuring learning outcomes. European Journal of Education . Vol. 52.

Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (2016). Contemporary education policy and teacher professionalism. Dent, Mike; Bourgeault, Ivy Lynn; Denis, Jean-Louis; Kuhlmann, Ellen (Red.). The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. 22. s. 329-342. Routledge.

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens-Christian (2015). Programme coherence and epistemological beliefs. Nordic Psychology . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/10642/3221

Heggen, Kåre; Smeby, Jens-Christian; Vågan, Andre (2015). Coherence: a longitudinal approach. Smeby, Jens-Christian; Sutphen, Molly (Red.). From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. 5. s. 70-88. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig