English version
Jens-Christian Smeby

Jens-Christian Smeby

Kort om

PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo
Forskningsfelt:
Profesjonskvalifisering i utdanning arbeid
Profesjonskunnskap
Høyerer utdanning
Ekspertise

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Høyere utdanning   Profesjonsutdanning   Fagekspertise   Profesjonell utvikling   Kunnskapsformer

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helgøy, Kjersti Velde; Smeby, Jens-Christian; Bonsaksen, Tore (2021). Practice educators’ emphasis on research in supervision of occupational therapy students. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .
https://hdl.handle.net/11250/2985046

Helgøy, Kjersti Velde; Smeby, Jens-Christian; Bonsaksen, Tore; Olsen, Nina Rydland (2020). Research-based occupational therapy education: An exploration of students’ and faculty members’ experiences and perceptions. PLOS ONE .
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2020). Placement training and learning outcomes in social work education. 14 s. Studies in Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/2732126

Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education .

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2018). The relationship among learning outcome measures used in higher education. Quality in Higher Education . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/11250/2563008

Caspersen, Joakim; Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 10. s. 118-129. Universitetsforlaget.

Messel, Jan; Smeby, Jens-Christian (2017). Akademisering av høyskoleutdanningene?. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 4. s. 44-55. Universitetsforlaget.

Smeby, Jens-Christian; Mausethagen, Sølvi (2017). Profesjonskvalifisering. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 1. s. 11-20. Universitetsforlaget.

Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. ISBN: 9788215026459. 261 s. Universitetsforlaget.

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (2017). Measuring learning outcomes. European Journal of Education . Vol. 52.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig