English version
Marit Haldar

Marit Haldar

Kort om

Marit Haldar er professor i sosiologi. Viktige temaer i hennes forskning er barndom, kjønn, familie, sosial ulikhet og sårbare subjekter i velferdsstaten. I den senere tid har hun utviklet forskningsprosjekter om velferdsteknologi, hvor hennes hovedinteresse er forholdet mellom politikk/ideologi og konkret implementering av velferdsteknologi. Haldar leder den tverrfaglige forskningsgruppen Welfare Access Through Technology (WATT).
Haldar er engasjert i metodologi og analysestrategier og har publisert flere internasjonale artikler også om dette. Hun oppdaget uutnyttede datakilder innen kvalitativ metode, og har utviklet ny metodikk med omtaler i internasjonal metodelitteratur (se Silverman, D. 2011, «Interpreting qualitative data», 4th ed. London: Sage).
I 2019 mottok hun OsloMet sin Forskningspris
Haldar underviser i alle de nevte temaene og teoriene på bachelor, master og phd-nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kvalitativ forskningsmetode   Makt   Medisinsk sosiologi   Iscenesettelse av kjønn   Barndomssosiologi   Analysemetode   Omsorgsteknologi

Vitenskapelige publikasjoner

Haldar, Marit; Røsvik, Kjersti (2020). Family as text: Gendered parenthood and family display through home-school-correspondence in Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography .
https://hdl.handle.net/11250/2680871

Haldar, Marit; Ilstad, Janne Thu; Engebretsen, Eivind (2019). Hva er velferdstekster, og hvordan studere dem?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 6. s. 144-160. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Haldar, Marit; Røsvik, Kjersti (2019). Livsløpets barndom og alderdom. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 9. Gyldendal Akademisk.

Haldar, Marit; Wærdahl, Randi (2019). Teddy Diaries: Exploring Social Topics Through Socially Saturated Data. Liamputtong, Pranee (Red.). Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. pp. 1465- 1477. s. 1465-1477. Springer.

Haldar, Marit (2018). Barn kan voksne. Von Wright, Moira; Kvernbekk, Tone (Red.). Barn og deres voksne. nr. 3. s. 47-66. Cappelen Damm Akademisk.

Levin, Irene; Haldar, Marit; Picot, Aurélie Michele M. (2016). Social Work and Sociology Historical and contemporary perspectives. ISBN: 978-1-138-67361-8. 131 s. Routledge.

Lübeck, Susanna Borovski; Haldar, Marit; Wærdahl, Randi (2016). Bamsens fortellinger om familielivet - hvordan familieidealer reproduseres gjennom skole-hjem-kommunikasjon. Barn . Vol. 34.

Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind; Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health . Vol. 20.

Seltzer, Michael; Haldar, Marit (2015). Bokessay. Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/3116

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig