English version
Marit Haldar

Marit Haldar

Kort om

Marit Haldar er professor i sosiologi. Viktige temaer i hennes forskning er barndom, alderdom, kjønn, familie, sosial ulikhet og sårbare subjekter i velferdsstaten. I den senere tid har hun utviklet forskningsprosjekter om velferdsteknologi, hvor hennes hovedinteresse er forholdet mellom politikk/ideologi og konkret implementering av nærværsteknologi. Haldar leder forskningssenteret CEDIC og den tverrfaglige forskningsgruppen Welfare Access Through Technology (WATT).
Haldar er engasjert i kvalitativ metodologi og analysestrategier og har publisert flere internasjonale artikler også om dette. Hun oppdaget uutnyttede datakilder innen kvalitativ metode, og har utviklet ny metodikk med omtaler i internasjonal metodelitteratur (se Silverman, D. 2011, «Interpreting qualitative data», 4th ed. London: Sage).
I 2019 mottok hun OsloMet sin Forskningspris
Haldar underviser i alle de nevte temaene og teoriene på bachelor, master og phd-nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kvalitativ forskningsmetode   Makt   Medisinsk sosiologi   Iscenesettelse av kjønn   Barndomssosiologi   Analysemetode   Omsorgsteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nordtug, Maja; Haldar, Marit (2023). Ethics Beyond the Checklist: Fruitful Dilemmas Before, During, and After Data Collection. Qualitative Inquiry .

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education .

Jentoft, Elian Eve; Haldar, Marit (2023). Panacea or poison? Exploring the paradoxical problematizations of loneliness, technology and youth in Norwegian and UK policymaking. International journal of sociology and social policy .
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education .

Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Røsvik, Kjersti; Vike, Halvard; Haldar, Marit (2021). Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 39.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/...

Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning .

Høydal, Øyunn Syrstad; Haldar, Marit (2021). A tale of the digital future: Analyzing the digitalization of the Norwegian education system. Critical Policy Studies .

Larsson, Karl Kristian; Haldar, Marit (2021). Can Computers Automate Welfare? Norwegian Efforts to Make Welfare Policy More Effective. Journal of Extreme Anthropology . Vol. 5.

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig