English version
Marit Haldar

Marit Haldar

Kort om

Marit Haldar er professor i sosiologi. Viktige temaer i hennes forskning er barndom, alderdom, kjønn, familie, sosial ulikhet og sårbare subjekter i velferdsstaten. I den senere tid har hun utviklet forskningsprosjekter om velferdsteknologi, hvor hennes hovedinteresse er forholdet mellom politikk/ideologi og konkret implementering av nærværsteknologi. Haldar leder forskningssenteret CEDIC og den tverrfaglige forskningsgruppen Welfare Access Through Technology (WATT).
Haldar er engasjert i kvalitativ metodologi og analysestrategier og har publisert flere internasjonale artikler også om dette. Hun oppdaget uutnyttede datakilder innen kvalitativ metode, og har utviklet ny metodikk med omtaler i internasjonal metodelitteratur (se Silverman, D. 2011, «Interpreting qualitative data», 4th ed. London: Sage).
I 2019 mottok hun OsloMet sin Forskningspris
Haldar underviser i alle de nevte temaene og teoriene på bachelor, master og phd-nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kvalitativ forskningsmetode   Makt   Medisinsk sosiologi   Iscenesettelse av kjønn   Barndomssosiologi   Analysemetode   Omsorgsteknologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jentoft, Elian Eve; Haldar, Marit (2023). Panacea or poison? Exploring the paradoxical problematizations of loneliness, technology and youth in Norwegian and UK policymaking. International journal of sociology and social policy.
https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2022-0292

Johannessen, Lars E. F.; Nordtug, Maja; Haldar, Marit (2023). Multi-site domestication: taming technologies across multiple institutional settings. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2255644

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2203360

Nordtug, Maja; Haldar, Marit (2023). Ethics Beyond the Checklist: Fruitful Dilemmas Before, During, and After Data Collection. Qualitative Inquiry.
https://doi.org/10.1177/10778004231176088

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education.
https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2034610

Høydal, Øyunn Syrstad; Haldar, Marit (2021). A tale of the digital future: Analyzing the digitalization of the Norwegian education system. Critical Policy Studies.
https://doi.org/10.1080/19460171.2021.1982397

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.

Larsson, Karl Kristian; Haldar, Marit (2021). Can Computers Automate Welfare? Norwegian Efforts to Make Welfare Policy More Effective. Journal of Extreme Anthropology. Vol. 5.
https://doi.org/10.5617/jea.8231

Røsvik, Kjersti; Vike, Halvard; Haldar, Marit (2021). Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt. 18 s. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 39. https://doi.org/10.5324/barn.v39i2–3.3781

Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP. 19 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2021-04-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig