English version
Lars E. F. Johannessen

Lars E. F. Johannessen

Kort om

Interesseområder

Nøkkelroller

Utdanning

Priser

Mobilitet

Undervisning

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Ritualer   Kultursosiologi   Vitenskapsteori   Kunnskapssosiologi   Etnografi   Medisinsk sosiologi   Standardisering   Kvalitative metoder   Kommunikasjonsteknologi   Digital kultur   Digitalisering   Science and Technology Studies   Helsesosiologi   Vitenskaps og teknologistudier   Makt og sosial prestisje   Skjønnsutøvelse   Symbolsk interaksjonisme   Studier av kunnskap, teknologi og samfunn   Teoretisering   Ekspertise

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve (2024). Intervjuer på Teams og telefon: Hva slags data gir medierte intervjuer?. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Red.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. s. 69-89. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.210

Johannessen, Lars E. F. (2023). Interaction rituals and technology: A review essay. Poetics.
https://doi.org/10.1016/j.poetic.2023.101765

Johannessen, Lars E. F. (2023). Anticipated affordances: Understanding early reactions to new technologies. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448231161512

Johannessen, Lars E. F. ; Nordtug, Maja ; Haldar, Marit (2023). Multi-site domestication: taming technologies across multiple institutional settings. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2255644

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Rees, Gethin (2023). Diagnosing by anticipation: Coordinating patient trajectories within and across social systems. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13610

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. (2023). Theorizing theory: Invitation to a broader conversation about ‘theory’ in sociology. Sociology Compass.
https://doi.org/10.1111/soc4.13085

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2203360

Nordtug, Maja ; Johannessen, Lars E. F. (2023). The social robot? Analyzing whether and how the telepresence robot AV1 affords socialization. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/13548565231201774

Johannessen, Lars E. F. (2022). Utenfor akademia: mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.2.4

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education.
https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2034610

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig