English version
Lars E. F. Johannessen

Lars E. F. Johannessen

Kort om

Lars Johannessen er sosiolog og forsker på spørsmål om profesjon, kultur og mikrointeraksjon. Han har gjort flere feltarbeid i helse- og sosialfaglige settinger, inkludert en doktorgrad om forholdet mellom skjønn og standardisering i helseprofesjonelles beslutningstaking. Johannessen har bred erfaring med kvalitativ metode og -analyse, og han har vært med på å skrive boken «Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse».

Nå jobber Johannessen med et prosjekt om AV1 – en robot for langtidssyke barn som må være lenge borte fra skolen, og som er ment å være barnet øyne, ører og stemme i klasserommet. Prosjektet henter inspirasjon fra kultursosiologi og vitenskaps- og teknologistudier, og undersøker både utviklingen, markedsføringen, implementeringen og virkningene av roboten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Ritualer   Kultursosiologi   Vitenskapsteori   Kunnskapssosiologi   Etnografi   Medisinsk sosiologi   Standardisering   Kvalitative metoder   Kommunikasjonsteknologi   Digital kultur   Digitalisering   Science and Technology Studies   Helsesosiologi   Vitenskaps og teknologistudier   Makt og sosial prestisje   Skjønnsutøvelse   Symbolsk interaksjonisme   Studier av kunnskap, teknologi og samfunn   Teoretisering   Ekspertise

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Lars E. F. (2023). Anticipated affordances: Understanding early reactions to new technologies. New Media & Society .

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education .

Johannessen, Lars E. F. (2023). Interaction rituals and technology: A review essay. Poetics .

Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F. (2023). Theorizing theory: Invitation to a broader conversation about ‘theory’ in sociology. Sociology Compass .

Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Rees, Gethin (2023). Diagnosing by anticipation: Coordinating patient trajectories within and across social systems. Sociology of Health and Illness .

Johannessen, Lars E. F. (2022). Utenfor akademia: mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nost.6.2.4

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education .

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/78326

Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag; Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 76.
http://hdl.handle.net/10852/78335

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig