English version
Lars E. F. Johannessen

Lars E. F. Johannessen

Kort om

Lars Johannessen er sosiolog og forsker på spørsmål om profesjon, kultur og mikrointeraksjon. Han har gjort flere feltarbeid i helse- og sosialfaglige settinger, inkludert en doktorgrad om forholdet mellom skjønn og standardisering i helseprofesjonelles beslutningstaking. Johannessen har bred erfaring med kvalitativ metode og -analyse, og han har vært med på å skrive boken «Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse».

Nå jobber Johannessen med et prosjekt om AV1 – en robot for langtidssyke barn som må være lenge borte fra skolen, og som er ment å være barnet øyne, ører og stemme i klasserommet. Prosjektet henter inspirasjon fra kultursosiologi og vitenskaps- og teknologistudier, og undersøker både utviklingen, markedsføringen, implementeringen og virkningene av roboten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Etnografi   Standardisering   Kvalitative metoder   Legevakt   Helsesosiologi   Vitenskaps og teknologistudier   Skjønnsutøvelse   Symbolsk interaksjonisme

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Lars E. F. (2022). Utenfor akademia: mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nost.6.2.4

Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education .

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/78326

Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag; Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 76.
http://hdl.handle.net/10852/78335

Johannessen, Lars E. F. (2019). Negotiated Discretion: Redressing the Neglect of Negotiation in “Street‐Level Bureaucracy”. Symbolic interaction . Vol. 42.

Johannessen, Lars E. F. (2019). The commensuration of pain: How nurses transform subjective experience into objective numbers. Social Science and Medicine . Vol. 233.

Johannessen, Lars E. F.; Rafoss, Tore Witsø; Rasmussen, Erik Børve (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. ISBN: 9788215029016. 344 s. Universitetsforlaget.

Johannessen, Lars E. F. (2018). Flertydighet og fleksibilitet: En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.

Johannessen, Lars E. F. (2018). Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses' practice. Sociology of Health and Illness . Vol. 40.

Johannessen, Lars E. F. (2018). Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary. Social Science and Medicine . Vol. 201.

Johannessen, Lars E. F. (2017). Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health and Illness . Vol. 39.

Album, Dag; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine . Vol. 180.

Johannessen, Lars Emil Fagernes (2016). How triage nurses use discretion: a literature review. 17 s. Professions and Professionalism . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/3201

Johannessen, Lars Emil Fagernes; Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom. Larsen, Håkon (Red.). Kultursosiologisk forskning. Kapittel 11. s. 143-156. Universitetsforlaget.

Grue, Jan; Johannessen, Lars Emil Fagernes; Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine . Vol. 124.

Johannessen, Lars Emil Fagernes (2014). The narrative (re)production of prestige: How neurosurgeons teach medical students to valorise diseases. Social Science and Medicine . Vol. 120.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig