Norwegian version
Lars E. F. Johannessen

Lars E. F. Johannessen

About

Key expertise

Key roles

Education

Prizes

Mobility

Teaching

Fields of study

Academic disciplines

Information and communication technology   Media studies and journalism   Sociology

Subject areas

Rituals   Sociology of culture   Theory of Science   Sociology of knowledge   Ethnography   Medical Sociology   Standardisation   Qualitative methods   Communication technology   Digital Culture   Digitalization   Science and Technology Studies   Medical sociology   Science and technology studies   Power and social prestige   Autonomy and discretion   Symbolic interaction   Science and technology studies   Theorization   Expertise

Research projects

Scientific publications

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve (2024). Intervjuer på Teams og telefon: Hva slags data gir medierte intervjuer?. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Ed.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. p. 69-89. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.210

Johannessen, Lars E. F. (2023). Interaction rituals and technology: A review essay. Poetics.
https://doi.org/10.1016/j.poetic.2023.101765

Johannessen, Lars E. F. (2023). Anticipated affordances: Understanding early reactions to new technologies. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448231161512

Nordtug, Maja ; Johannessen, Lars E. F. (2023). The social robot? Analyzing whether and how the telepresence robot AV1 affords socialization. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/13548565231201774

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Rees, Gethin (2023). Diagnosing by anticipation: Coordinating patient trajectories within and across social systems. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13610

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. (2023). Theorizing theory: Invitation to a broader conversation about ‘theory’ in sociology. Sociology Compass.
https://doi.org/10.1111/soc4.13085

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2203360

Johannessen, Lars E. F. ; Nordtug, Maja ; Haldar, Marit (2023). Multi-site domestication: taming technologies across multiple institutional settings. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2255644

Johannessen, Lars E. F. (2022). Utenfor akademia: mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.2.4

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education.
https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2034610

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete