English version
Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen

Kort om

Jeg leder faggruppa "Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid og barnevern", en knallfin gruppe som du kan lese mer om her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/tjenesteorganisering-innovasjon-sosialt-arbeid-barnevern.

I doktorgradsprosjekt studerte jeg fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostisering i møte med pasienter med 'medisinsk uforklarte plager og sykdommer', eller 'diffuse lidelser'. Overordnet utforsker avhandlingen forholdet mellom kunnskap og tvetydighet i et kunnskapssosiologisk perspektiv.

Som forsker og postdoktor er jeg del av WATT-prosjektet. WATT (Welfare Access Through Technology) undersøker utviklingen, implementeringen og bruken av ulike kommunikasjonsteknologier som er myntet på utsatte grupper. Mitt fokus er på de to kommunikasjonsteknologiene AV1 og KOMP, begge utviklet av det norske gründerselskapet No Isolation, for å bekjempe ensomhet. Jeg er også forskningsleder for NFR-prosjektet "Enkel og trygg pårørendekontakt", et samarbeid mellom OsloMet, No Isolation og Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og arbeidspakkeleder i NFR-prosjektet "Virtual Presence". Dessuten leder jeg "REACH-Kjernegruppa" ved instituttet, som er del av det tverrfaglige forskningsmiljøet REACH, hvor brukerdrevet og tjenestenær forskning står i fokus.


Forskningsinteresser:

Kunnskapssosiologi, vitenskapssosiologi, teknologistudier, medisinsk sosiologi (særlig diagnosesosiologien), profesjonssoiologi, vitenskapshistorie, vitenskapsteori, kultursosiologi, sosialteori, kvalitative forskningsmetoder- og metodologi. Og Merton.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning .

Johannessen, Lars E. F.; Engebretsen, Eivind; Greenhalgh, Trisha; Hughes, Gemma Lucille; Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Haldar, Marit (2021). Protocol for ‘virtual presence’: a qualitative study of the cultural dialectic between loneliness and technology. BMJ Open . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/88705

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.

Rasmussen, Erik Børve (2020). Rhetorical work and medical authority: Constructing convincing cases in insurance medicine. 8 s. Social Science and Medicine . Vol. 264.

Rasmussen, Erik Børve (2020). Making and managing medical anomalies: Exploring the classification of ‘medically unexplained symptoms’. Social Studies of Science . Vol. 50.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/78326

Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag; Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 76.
http://hdl.handle.net/10852/78335

Johannessen, Lars E. F.; Rafoss, Tore Witsø; Rasmussen, Erik Børve (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. ISBN: 9788215029016. 344 s. Universitetsforlaget.

Rasmussen, Erik Børve; Rø, Karin Isaksson (2018). How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study. 9 s. BMC Family Practice . Vol. 19.

Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illness . Vol. 39.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig