English version
Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen

Kort om

I doktorgradsprosjekt studerte jeg fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostisering i møte med pasienter med 'medisinsk uforklarte plager og sykdommer', eller 'diffuse lidelser'. Overordnet utforsker avhandlingen forholdet mellom kunnskap og tvetydighet i et kunnskapssosiologisk perspektiv.

Som postdoktor er jeg del av WATT-prosjektet. WATT (Welfare Access Through Technology) undersøker utviklingen, implementeringen og bruken av ulike kommunikasjonsteknologier som er myntet på utsatte grupper. Mitt fokus er på de to kommunikasjonsteknologiene AV1 og KOMP, begge utviklet av det norske gründerselskapet NoIsolation, for å bekjempe ensomhet. Jeg er helt i startgropa, men dette blir kanonbra.

Forskningsinteresser:

Kunnskapssosiologi, vitenskapssosiologi, teknologistudier, medisinsk sosiologi (særlig diagnosesosiologien), profesjonssoiologi, vitenskapshistorie, vitenskapsteori, kultursosiologi, sosialteori, kvalitative forskningsmetoder- og metodologi. Og Merton.

Vitenskapelige publikasjoner

Rasmussen, Erik Børve (2020). Rhetorical work and medical authority: Constructing convincing cases in insurance medicine. 8 s. Social Science and Medicine . Vol. 264.

Rasmussen, Erik Børve (2020). Making and managing medical anomalies: Exploring the classification of ‘medically unexplained symptoms’. Social Studies of Science . Vol. 50.

Rasmussen, Erik Børve (2020). Making and managing medical anomalies: Exploring the classification of ‘medically unexplained symptoms’. Social Studies of Science .

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies .
http://hdl.handle.net/10852/78326

Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag; Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing .
http://hdl.handle.net/10852/78335

Johannessen, Lars E. F.; Rafoss, Tore Witsø; Rasmussen, Erik Børve (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. ISBN: 9788215029016. 344 s. Universitetsforlaget.

Rasmussen, Erik Børve; Rø, Karin Isaksson (2018). How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study. 9 s. BMC Family Practice . Vol. 19.

Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illness . Vol. 39.

Album, Dag; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine . Vol. 180.

Grue, Jan; Johannessen, Lars Emil Fagernes; Rasmussen, Erik Fossan (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine . Vol. 124.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig