English version
Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen

Kort om

Jeg er forskningsleder i forsknings- og innovasjonsprosjektet `BoVEL - Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi`, et Pilot Helse-prosjekt finansiert av NFR, der OsloMet samarbeider med No Isolation og Oslo kommune. 

Jeg er også opptatt av digitalisering og innovasjon i helse- og sosialtjenester, og betingelsene for offentlig-privat samarbeid i disse tjenestene. Derfor er jeg del av OsloMet-satsingen Research Centre for Digitalisation of Public Services and Citizenship (CEDIC), som er opptatt av utilsiktede konsekvenser av digitalisering av velferdsstatens tjenester.

Ved Institutt for sosialafg er jeg del av faggruppa `Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid og barnevern`. Fra 2020 til 2024 var jeg leder for faggruppa.

Mitt doktorgradsprosjekt tok for seg fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostisering i møte med pasienter med `medisinsk uforklarte plager og sykdommer`, eller `diffuse lidelser`. Avhandlingen utforsker forholdet mellom kunnskap og tvetydighet i et kunnskapssosiologisk perspektiv.

Som postdoktor var jeg del av forskernettverket WATT (Welfare Access Through Technology, som ble til CEDIC). WATT undersøkte utviklingen, implementeringen og bruken av ulike kommunikasjonsteknologier som er myntet på utsatte grupper. Jeg var også forskningsleder for NFR-prosjektet `Enkel og trygg pårørendekontakt`, et samarbeid mellom OsloMet, teknologiselskapet No Isolation og Oslo kommune, og arbeidspakkeleder i NFR-prosjektet `Virtual Presence`. Dessuten ledet jeg `REACH-Kjernegruppa` ved instituttet, som er del av det tverrfaglige forskningsmiljøet REACH, hvor brukerdrevet og tjenestenær forskning sto i fokus.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve (2024). Intervjuer på Teams og telefon: Hva slags data gir medierte intervjuer?. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Red.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. s. 69-89. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.210

Bavngaard, Martin Vinther ; Lund, Anne ; Thordardottir, Björg Sigridur Anna ; Rasmussen, Erik Børve (2023). (PROTOCOL) The uses and experiences of communication technology for home-dwelling older adults in a homecare services context: a qualitative systematic review. PROSPERO International prospectie register of systematic reviews.
https://hdl.handle.net/11250/3111676

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Rees, Gethin (2023). Diagnosing by anticipation: Coordinating patient trajectories within and across social systems. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13610

Bavngaard, Martin Vinther ; Lund, Anne ; Thordardottir, Björg Sigridur Anna ; Rasmussen, Erik Børve (2023). (PROTOCOL) The uses and experiences of communication technology for home-dwelling older adults in a homecare services context: a qualitative systematic review. PROSPERO International prospectie register of systematic reviews.

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2203360

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. (2023). Theorizing theory: Invitation to a broader conversation about ‘theory’ in sociology. Sociology Compass.
https://doi.org/10.1111/soc4.13085

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education.
https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2034610

Fekjær, Silje Bringsrud ; Rasmussen, Erik Børve ; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/spol.12790

Rasmussen, Erik Børve ; Askheim, Clemet ; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP. 19 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2021-04-03

Köhler-Olsen, Julia ; Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig