English version
Rebecca Schmidt

Rebecca Schmidt

Kort om

Rebecca Schmidt har doktorgrad i rettsvitenskap fra European University Institute, en LLM i International and Legal Studies fra New York University, og 1. statseksamen fra Universitetet i Heidelberg. Før hun begynte i sin nåværende stilling, var hun postdoktor ved Norsk senter for rettsinformatikk (ved UiO) og Assistant Professor in Law (tenured) ved School of Law and Government (ved Dublin City University). Hun har også hatt forskerstillinger i Irland, Canada, USA og Israel.

I sin forskning undersøker Rebecca et sentralt trekk ved globaliseringen, fremveksten av regulering utover staten. Hun fokuserer på fremveksten av transnasjonalt regulatorisk samarbeid mellom offentlige og private aktører, og spesielt samspillet mellom ekspertisedrevet privat regulering og mer tradisjonell politisk autoritet i transnasjonale regulatoriske nettverk på flere nivåer. Monografien hennes 'Regulatory Integration across Borders' er utgitt av Cambridge University Press. Nylig har Rebecca begynt å fokusere på regulering av nye teknologier. Her undersøker hun samspillet mellom offentlig (spesielt EU-nivå) regulering av roboter og AI-systemer med privatutviklede reguleringsregimer (som finnes i internasjonale tekniske standarder, bransjekoder, samt beste praksis).

https://sites.google.com/view/rebeccaschmidtphdinternational/home

https://www.linkedin.com/in/rebecca-schmidt-15450114a

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tomic, Slobodan; Schmidt, Rebecca (2023). The Accountability Response of the Global Anti-doping Regime to the Russian Doping Scandal (2015-2020). Delimatsis, Panagiotis; Bijlmakers, Stephanie; Borowicz, M. Konrad (Red.). The Evolution of Transnational Rule-Makers through Crisis. s. 220-241. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/9781009329408.016

Schmidt, Rebecca ; Scott, Colin (2021). Regulatory discretion: Structuring power in the era of regulatory capitalism. 19 s. Legal Studies. Vol. 41.
https://doi.org/10.1017/lst.2021.13

Schmidt, Rebecca (2020). The Carbon Footprint of the Games – International Climate Change Law and the Olympics. 5 s. AJIL Unbound. Vol. 114.
https://doi.org/10.1017/aju.2020.71

Schmidt, Rebecca ; Fabbrini, Federico (2019). The Institutional Consequences of the Brexit Extension. European Journal of Legal Studies.
https://doi.org/10.2924/EJLS.2019.004

Fabbrini, Federico; Schmidt, Rebecca (2019). The Composition of the European Parliament in Brexit Times: Changes and Challenges. European Law Review. Vol. 44.

Schmidt, Rebecca (2018). Regulatory Integration Across Borders Public–Private Cooperation in Transnational Regulation. ISBN: 9781108667692. 238 s. Cambridge University Press.

Schmidt, Rebecca (2017). Protecting the Environment through Sports? Public-Private Cooperation for Regulatory Resources and International Law. European journal of international law. Vol. 28.
https://doi.org/10.1093/ejil/chx063Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig